‘Có tình trạng tham nhũng của kiểm toán viên nhà nước nhưng rất ít’

Nhật Hạ - 09:54, 06/06/2024

TheLEADERTrong 2-3 năm nay, Kiểm toán Nhà nước làm rất mạnh công tác luân chuyển, luân phiên điều động cán bộ nhằm hạn chế quan hệ thân hữu, giúp hạn chế tham nhũng tiêu cực, Tổng kiểm toán Nhà nước cho biết.

‘Có tình trạng tham nhũng của kiểm toán viên nhà nước nhưng rất ít’
Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn tại phiên chất vấn Quốc hội ngày 5/6: Ảnh: Trang tin Quốc hội

Tại phiên chất vấn Quốc hội ngày 5/6, một số đại biểu đề nghị làm rõ hiện tượng ‘đôi bên cùng có lợi’ khi kiểm toán nhà nước và liệu mô hình tổ chức kiểm toán nhà nước theo khu vực có đảm bảo được tính độc lập, khách quan.

Theo đại biểu Hoàng Đức Thắng (đoàn Quảng Trị), đâu đó vẫn có hành vi tiêu cực của một số kiểm toán viên nhà nước. Khi phát hiện sai phạm, có kiểm toán viên gợi ý chia chác khoản tiền sai phạm để bỏ qua theo phương châm 'đôi bên cùng có lợi'.

Về vấn đề này, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn thừa nhận có tình trạng tham nhũng tiêu cực, nhưng rất ít, đây chỉ là những “con sâu làm rầu nồi canh”. Kiểm toán nhà nước kiên quyết loại bỏ những “con sâu” này để giữ được đạo đức chuẩn mực.

Theo ông Tuấn, Luật Kiểm toán cũng đã quy định rất rõ những hành vi bị nghiêm cấm. Kiểm toán Nhà nước cũng có chuẩn mực riêng về đạo đức công vụ.

Thời gian qua, Kiểm toán Nhà nước đã rà soát, hoàn thiện các văn bản để kiểm soát chặt chẽ hành vi nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực của cá nhân và tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp này.

Với cơ chế hiện tại, ông Tuấn cho rằng tương đối đầy đủ từ vai trò, trách nhiệm của từng kiểm toán viên. Bên cạnh đó, khi hoạt động kiểm toán, kiểm toán viên phải ghi nhật ký điện tử từng ngày và chuyển về cơ sở dữ liệu trung ương cho Vụ Kiểm soát chất lượng kiểm toán và Thanh tra kiểm toán theo dõi.

"Thời gian tới chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh vai trò của thanh tra kiểm toán, đảm bảo hoạt động kiểm toán công tâm, khách quan", ông Tuấn khẳng định.

Ngoài ra, đại biểu Triệu Thị Huyền (đoàn Yên Bái) cho biết, hiện nay mô hình tổ chức kiểm toán nhà nước đang được phân theo khu vực, trong đó một khu vực sẽ thực hiện kiểm toán thường xuyên đối với một địa bàn.

Đại biểu Huyền băn khoăn về việc đảm bảo tính độc lập, tính khách quan của mô hình tổ chức này, và liệu có thể nảy sinh ra những tiêu cực cho mối quan hệ giữa kiểm toán khu vực và các địa phương?

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết, Kiểm toán Nhà nước làm rất mạnh công tác luân chuyển, luân phiên điều động cán bộ.

Trong 2-3 năm, Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo luân phiên, luân chuyển trong công tác kiểm toán và chỉ đạo kiểm toán từng địa phương và khu vực. Trong đó có luân chuyển từ trụ sở chính về khu vực hoặc trong nội bộ khu vực; luân chuyển địa bàn, luân chuyển lĩnh vực.

"Như vậy hạn chế được quan hệ thân hữu, giúp hạn chế tham nhũng, tiêu cực", ông Tuấn cho biết.