Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh sẽ khai mạc ngày 25/9

Tùng Anh - 09:51, 24/09/2020

TheLEADERĐại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong ba ngày, từ ngày 25 đến 27/9/2020 với phương châm “đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới - phát triển”.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh sẽ khai mạc ngày 25/9
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội

Ngày mai 25/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV sẽ chính thức khai mạc với sự tham dự của 350 đại biểu, trong đó có 52 đại biểu đương nhiên và 298 đại biểu chính thức.

Chủ đề của đại hội được thống nhất là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới; Phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; Xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại; Là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc. 

Đại hội sẽ tập trung tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kiểm điểm hoạt động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV; Thảo luận xây dựng nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. 

Đại hội cũng sẽ thảo luận đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc...

Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho tổ chức Đại hội đã cơ bản hoàn tất, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo đúng quy trình, quy định.

Các văn kiện gồm Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV và năm báo cáo chuyên đề trình đại hội đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tiểu ban nhân sự cũng đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu về công tác nhân sự, bầu cử, kiểm phiếu.

Các tiểu ban: Văn kiện, tuyên truyền - khánh tiết; tổ chức phục vụ, các cơ quan đơn vị có liên quan đều triển khai thực hiện đúng kế hoạch và yêu cầu chất lượng, nhiệm vụ được giao.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV là một trong những đại hội Đảng bộ cấp tỉnh sớm nhất trong cả nước. 

Quảng Ninh cũng là một trong những địa phương hoàn thành sớm đại hội cấp trên cơ sở, với 20/20 Đảng bộ tiến hành đại hội xong trước ngày 25/7, trước một tháng so với quy định.