Đất Xanh huy động thêm 3.500 tỷ đồng, cơ cấu nợ và mở rộng quỹ đất

Dũng Phạm - 14:53, 18/04/2024

TheLEADERNếu các phương án phát hành thành công với gần 244 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ của Đất Xanh sẽ nâng từ hơn 7.200 tỷ đồng lên hơn 9.600 tỷ đồng, qua đó ghi nhận mức tăng vốn lên hơn 50% trong chưa đầy một năm.

Trước thềm ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Đất Xanh bổ sung nội dung tờ trình về hai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, dự kiến thu về hơn 3.500 tỷ đồng.

Cụ thể, Đất Xanh dự kiến chào bán hơn 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với giá chào bán tối thiểu là 12.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2024 hoặc do HĐQT quyết định sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận.

Số tiền hơn 1.800 tỷ đồng dự kiến huy động được sẽ được Đất Xanh dùng phần lớn để góp vào công ty con - Công ty CP Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An, nhằm thực hiện các mục đích thanh toán các khoản gốc, lãi trái phiếu đến hạn (221 tỷ đồng), bổ sung vốn lưu động (222 tỷ đồng) của tập đoàn, góp vốn để thanh toán một phần nợ tại Công ty CP Hội An Invest (gần 762 tỷ đồng), góp vốn để thanh toán nợ tại Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ Hà Thuận Hùng (597 tỷ đồng).

Đồng thời Đất Xanh sẽ chào bán 93,4 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá tối thiểu 18.600 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Đáng chú ý, trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/4 cổ phiếu DXG ghi nhận sự sụt giảm mạnh về mức giá 16.700 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 10% so với mức giá tối thiểu dự kiến phát hành riêng lẻ. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2024, sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận. 

Số tiền huy động gần 1.740 tỷ đồng thu được dự kiến sẽ dùng để góp vốn bổ sung và tăng sở hữu tại công ty con. Hồ sơ chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán sẽ được nộp đồng thời cùng hồ sơ chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Như vậy, nếu phát hành thành công cả hai phương án trên với gần 244 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ của Đất Xanh sẽ nâng từ hơn 7.220 tỷ đồng lên hơn 9.600 tỷ đồng, qua đó ghi nhận mức tăng vốn lên hơn 50% trong chưa đầy một năm.

Năm ngoái, Đất Xanh cũng đã phát hành 101,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu, đồng thời phát hành 9 triệu cổ phiếu cho người lao động theo chương trình lựa chọn (ESOP).

Các kế hoạch tăng vốn liên tục được ban lãnh đạo công ty thực hiện trong bối cảnh Đất Xanh ghi nhận kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh trong giai đoạn khó khăn chung của thị trường.

Lũy kế cả năm 2023, Đất Xanh ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 3.700 tỷ đồng, giảm 33% so với năm 2022 và lãi ròng đạt 155 tỷ, giảm 71% dù các chi phí hoạt động đều đã được tiết giảm mạnh mẽ, trong đó lương bán hàng và lương quản lý doanh nghiệp đã giảm tới gần 563 tỷ đồng.

Trong năm nay, Đất Xanh đặt kế hoạch tiếp tục thực hiện tìm kiếm, mua bán sáp nhập các dự án mới. Tập đoàn cho biết, với năng lực tài chính, khả năng thu xếp và huy động vốn hiệu quả, Đất Xanh sẽ đẩy mạnh việc mua và tích lũy những dự án bất động sản có vị trí đẹp, đã có mặt bằng hoàn chỉnh, pháp lý rõ ràng, hoàn thiện các thủ tục nhằm chuẩn bị cho chiến lược trung và dài hạn của tập đoàn.

Về kế hoạch kinh doanh, tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 3.900 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 226 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và 31% so với thực hiện năm 2023. Chia cổ tức dự kiến tỷ lệ 20% mệnh giá nhưng chưa chốt phương án tiền mặt hay cổ phiếu.