Dấu hiệu kết thúc giai đoạn trì trệ của ngành sản xuất Việt Nam

Phương Anh - 13:37, 02/12/2019

TheLEADERLĩnh vực sản xuất của Việt Nam đã tăng trưởng trở lại trong tháng 11, khi sản lượng tăng lần đầu tiên trong ba tháng và số lượng đơn đặt hàng mới tăng nhanh hơn.

Dấu hiệu kết thúc giai đoạn trì trệ của ngành sản xuất Việt Nam
Diễn biến chỉ số PMI

Theo công bố từ Nikkei – IHS Markit, chỉ số nhà quản trị mua hàng toàn phần lĩnh vực sản xuất của Việt Nam (PMI) – một chỉ số tổng hợp đo lường kết quả hoạt động của ngành sản xuất – đạt 51 điểm trong tháng 11, tăng so với mức trung tính 50 điểm của tháng 10.

Chỉ số PMI báo hiệu mức cải thiện nhẹ của sức khỏe lĩnh vực sản xuất. Các điều kiện kinh doanh đã mạnh lên trong suốt bốn năm qua trừ một tháng ngoại lệ.

Sản lượng tháng 11 đã tăng lần đầu tiên trong ba tháng sau khi giảm nhẹ trong tháng 9 và tháng 10. Các thành viên nhóm khảo sát cho rằng nguyên nhân là nhờ số lượng đơn đặt hàng mới tăng và tăng nhanh hơn so với tháng trước.

Nhu cầu khách hàng được cải thiện và việc thu hút được khách hàng mới được cho là nguyên nhân dẫn đến tăng số lượng đơn đặt hàng mới. Số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới cũng tăng nhanh hơn trong tháng 11.

Việc làm tăng lần đầu tiên trong ba tháng khi số lượng đơn đặt hàng mới tăng. Mặc dù năng lực sản xuất tăng và sản lượng tăng trở lại, các công ty vẫn có lượng công việc tồn đọng tăng nhẹ.

Dữ liệu mới nhất cho thấy lĩnh vực sản xuất tiếp tục không chịu áp lực lạm phát. Chi phí đầu vào chỉ tăng nhẹ với tốc độ yếu nhất kể từ đầu năm. Việc thiếu áp lực lạm phát lên chi phí đầu vào cho thấy các nhà sản xuất tiếp tục có thể chiết khấu giá bán cho khách hàng.

Nhu cầu hỗ trợ tăng sản lượng trong bối cảnh số lượng đơn đặt hàng mới tăng đã khuyến khích các công ty tăng hoạt động mua hàng trong tháng 11. Hoạt động mua hàng hóa đầu vào tăng nhẹ sau khi không thay đổi trong tháng trước, và đã góp phần làm tăng tồn kho hàng mua.

Mức độ lạc quan trong kinh doanh đã giảm so với tháng 10, nhưng vẫn ở mức lạc quan khi có khoảng 2/5 số người trả lời khảo sát dự kiến tăng sản lượng trong năm tới. Theo những người tham gia khảo sát, tình trạng lạc quan có được chủ yếu là do kỳ vọng tăng số lượng đơn đặt hàng mới và nỗ lực gia tăng năng lực sản xuất.

Theo ông Andrew Harker, Phó giám đốc IHS Markit, một số tin tức tích tực về lĩnh vực sản xuất Việt Nam đã xuất hiện ở bộ dữ liệu PMI kỳ mới nhất với sản lượng tăng lần đầu tiên trong ba tháng và việc làm cũng đã tăng trở lại. Điều này cho thấy giai đoạn trì trệ gần đây có thể sẽ kết thúc.

Các công ty vẫn đang cố gắng vực dậy từ tình trạng hạn chế về sản lượng và năng lực sản xuất trong những tháng gần đây, tuy nhiên, lượng công việc tồn đọng tiếp tục tăng và cần sử dụng hàng tồn kho để hỗ trợ cho sản xuất.

Điều này báo trước xu hướng tăng sản lượng và việc làm trong những tháng tới khi các công ty tiếp tục nỗ lực đáp ứng số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng, ông Andrew Harker đánh giá.