Đền bù thiệt hại do điện gió: Phải chờ luật!

Nguyễn Cảnh - 13:12, 26/05/2024

TheLEADERTư lệnh ngành công thương cho biết, hiện chưa có quy định cụ thể về hành lang an toàn điện gió được xem xét đền bù theo pháp luật đất đai.

Đền bù thiệt hại do điện gió: Phải chờ luật!
Trong quá trình triển khai các dự án điện gió, nhiều chủ đầu tư chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Ảnh minh họa: Hoàng Anh

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên vừa đăng đàn trả lời một số câu hỏi của các đại biểu quốc hội gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Liên quan đến nội dung câu hỏi đền bù, hỗ trợ trong phạm vi 300m từ công trình điện gió, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, hiện chưa có quy định cụ thể trong pháp luật về hành lang an toàn điện gió được xem xét đền bù theo pháp luật về đất đai. 

Những công trình nằm trong phạm vi cột điện gió thuộc đối tượng thỏa thuận với chủ đầu tư.

Hơn nữa, khái niệm “khu dân cư” được quy định tại Nghị định 14 năm 2014 đến nay cũng đã bị bãi bỏ và thay thế bởi Nghị định 51, nên chưa thật rõ khái niệm về khu dân cư cũng như các công trình kiến trúc trong khu vực này.

Ngoài ra, trong quá trình triển khai các dự án điện gió, chủ đầu tư và các bên liên quan chưa quan tâm và chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành.

Nhằm giải quyết tồn tại, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề cập tới giải pháp giao Bộ Tài nguyên và môi trường nghiên cứu bổ sung trường hợp bồi thường, hỗ trợ thiệt hại đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có quy định hành lang bảo vệ an toàn ngoài các công trình công cộng, quốc phòng an ninh đã quy định trong Luật Đất đai hiện hành.

Trong khi chờ sửa đổi bổ sung luật, Bộ Tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu trình Chính phủ hướng dẫn về bồi thường, hỗ trợ đất, tài sản trên đất nằm trên khu vực hành lang an toàn cột tháp gió của nhà máy điện gió.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết, hiện nội dung này đã quy định rõ tại Điều 106 của Luật Đất đai 2004, và trong Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ có hiệu lực thi hành trong thời gian tới.

Bộ trưởng nêu rõ, khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành và nghị định được ban hành thì trong đó sẽ được quy định rõ việc hướng dẫn bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất và tài sản gắn liền với đất nằm trong phạm vi hành lang an toàn của cột tháp gió.

Đối với vướng mắc tại khu vực chồng lấn liên quan đến quy hoạch bô xít trước kia nay là quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, hiện nay vấn đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản thời kỳ 2021-2030 đã được Thủ tướng phê duyệt.

Theo quy định, các quy hoạch tỉnh phải phù hợp với quy hoạch ngành, quốc gia. Trường hợp các quy hoạch của tỉnh mâu thuẫn, bao gồm cả việc chồng lấn quy hoạch với quy hoạch quốc gia và quy hoạch ngành, cần phải được rà soát, điều chỉnh theo quy định tại Nghị quyết 61 năm 2022 của Quốc hội.

Đáng chú ý, đối những dự án đã được cấp chủ trương đầu tư nhưng thực hiện có vướng mắc, trong đó có vấn đề chồng lấn về diện tích sử dụng đất, Bộ trưởng Bộ Công thương đề nghị các địa phương rà soát kỹ để điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp, cũng như xử lý những vướng mắc trong thẩm quyền.

Những vấn đề vượt thẩm quyền báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và môi trường đã tham gia đánh giá, thăm dò trữ lượng, đồng thời phối hợp với Bộ Công thương để rà soát lại các quy hoạch về khai thác khoáng sản, đảm bảo với quy hoạch và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh, quy hoạch khoáng sản bô xít phải phù hợp với phát triển chung của địa phương theo từng thời kỳ, giai đoạn, có những giai đoạn chưa cần khai thác thì có thể đưa vào quy hoạch dự trữ để các dự án đầu tư, các dự án phát triển kinh tế - xã hội vẫn được đảm bảo.