Doanh nghiệp đang ‘vực dậy’ mạnh mẽ sau đại dịch

Nhật Hạ - 14:59, 01/06/2022

TheLEADERMôi trường kinh doanh có phần ‘dễ thở’ hơn sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Số doanh nghiệp trở lại hoạt động tăng vọt 58% là điểm sáng trong bức tranh kinh tế 5 tháng đầu năm nay. Trong khi đó, số doanh nghiệp giải thể tại các lĩnh vực cũng đang giảm dần.

Thực hiện nhất quán phương châm “Sống chung an toàn với dịch Covid-19”, đồng thời đẩy mạnh thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế Việt Nam đang phục hồi khá nhanh và khởi sắc trên nhiều lĩnh vực, Tổng cục Thống kê nhận định.

Trong 5 tháng đầu năm 2022, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2021; số doanh nghiệp trở lại hoạt động tăng 57,8% và số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể giảm 14%.

Doanh nghiệp đang ‘vực dậy’ mạnh mẽ sau đại dịch

Cả nước có 63 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng qua với số vốn đăng ký là 761 nghìn tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp tăng 12,9% và số vốn giảm 2,2%.

Tổng số lao động đăng ký trong các doanh nghiệp này là 437,7 nghìn lao động, tăng 6%.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng đầu năm đạt 12,1 tỷ đồng, giảm 13,4%.

Nếu tính cả 1.684,3 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 22,1 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế Việt Nam trong 5 tháng qua là 2.445,3 nghìn tỷ đồng, tăng 39,5% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó còn có 35,6 nghìn doanh nghiệp trở lại hoạt động (tăng 57,8% so với cùng kỳ năm 2021).

Vậy trung bình mỗi tháng có 19,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, kể từ đầu năm đến nay có 913 doanh nghiệp nông, lâm nghiệp và thủy sản thành lập mới, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước; 16,2 nghìn doanh nghiệp công nghiệp và xây dựng, tăng 5,9%; 45,9 nghìn doanh nghiệp dịch vụ, tăng 15,8%.

Theo lĩnh vực hoạt động, 3 ngành có số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh nhất so với cùng kỳ năm 2021 gồm y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (tăng 31,1%); kinh doanh bất động sản (29%); dịch vụ lưu trú và ăn uống (22,4%).

3 ngành kém hấp dẫn nhất đối với các nhà khởi sự kinh doanh trong 5 tháng qua gồm sản xuất phân phối, điện, nước, gas (giảm 25%); giáo dục và đào tạo (giảm 15%); xây dựng.

Doanh nghiệp đang ‘vực dậy’ mạnh mẽ sau đại dịch 1

Mặt khác, cả nước có 45,9 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 44,2% so với cùng kỳ năm trước; 19 nghìn doanh nghiệp chờ giải thể, giảm 4,8%. Còn số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 6,9 nghìn, giảm 14%.

Theo đó, trung bình mỗi tháng có 14,4 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Hầu hết các lĩnh vực đều ghi nhận số doanh nghiệp giải thể giảm so với cùng kỳ năm trước, chỉ có 3 ngành tăng gồm kinh doanh bất động sản; sản xuất phân phối, điện, nước, gas; nông, lâm nghiệp và thủy sản.