Doanh nghiệp xây dựng tiếp tục giảm lợi nhuận vì dịch Covid-19

Trần Anh - 08:00, 03/11/2020

TheLEADERDo tác động của dịch Covid-19 và đà suy giảm trước đó của thị trường bất động sản, hầu hết các công ty xây dựng trong năm nay đều có kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 với doanh thu thuần 2.634 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 52,4 tỷ đồng, giảm lần lượt 43% và 3% so với cùng kỳ năm trước. 

Đây là quý có lợi nhuận cải thiện nhất của công ty từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh ngành xây dựng - bất động sản gặp nhiều khó khăn do Covid-19.

Mặc dù vậy, trên thực tế, Hòa Bình lỗ thuần hoạt động kinh doanh 14,4 tỷ đồng trong quý vừa qua. Công ty có thể đã báo lỗ lớn nếu không ghi nhận một khoản lợi nhuận khác đến từ lãi mua rẻ trị giá 74,7 tỷ đồng trong quý 3. Cùng kỳ năm trước, công ty không có khoản lợi nhuận này.

Kết quả kinh doanh của công ty Xây dựng Hòa Bình phản ánh phần nào khó khăn chung của ngành xây dựng từ đầu năm 2020 đến nay. Do tác động của dịch Covid-19 và đà suy giảm trước đó của thị trường bất động sản, hầu hết các công ty xây dựng trong năm nay đều báo cáo sụt giảm.

Công ty Xây dựng Coteccons cũng không khả quan hơn khi công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 với doanh thu thuần và lợi nhuận ròng đạt 2.776 tỷ đồng và 88,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 55% và 46%. Đây là mức lợi nhuận quý thấp nhất của Coteccons kể từ năm 2016 đến nay.

Phía công ty cho biết, do chịu tác động của dịch bệnh, nhiều dự án giãn tiến độ xây dựng dẫn đến doanh thu giảm. Đồng thời, công ty có khoản giảm trừ doanh thu 31 tỷ đồng của công trình đã quyết toán, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm.

Vừa phải đối mặt với khó khăn chung của thị trường, Coteccons còn phải giải quyết các vấn đề nội bộ. Trong quý 3, công ty có sự thay đổi lớn về mặt nhân sự, khi nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Bá Dương từ nhiệm, đại diện nhà đầu tư ngoại Kusto Group là Bolat Duisenov thay thế. Hoạt động kinh doanh của Coteccons, vì thế đã được dự báo sẽ chịu ít nhiều tác động tiêu cực.

Lũy kế 9 tháng, Coteccons đạt doanh thu thuần 10.301 tỷ đồng, giảm 37% cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế hơn 369 tỷ đồng, giảm 23%. So với kế hoạch năm, công ty thực hiện 64% doanh thu và 62% lợi nhuận.

Tính đến 30/9, tổng tài sản của Coteccons đạt 14.056 tỷ đồng, giảm 13% cùng kỳ. Công ty tiếp tục ở trạng thái phòng thủ khi duy trì lượng tiền mặt lớn và không vay nợ tài chính.

Một tên tuổi lớn khác trong ngành xây dựng là Công ty Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons sau khi tách bạch rõ ràng khỏi Coteccons và đổi sang mô hình tập đoàn, cũng không thể khởi sắc. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 của Ricons ghi nhận doanh thu, lợi nhuận lần lượt đạt 1.987 tỷ đồng và 54,5 tỷ đồng, tiếp tục giảm lần lượt 24% và 47%.

Lũy kế 9 tháng, Ricons đạt doanh thu thuần 4.723 tỷ đồng, giảm 9% còn lợi nhuận sau thuế gần 147 tỷ đồng, giảm 28% cùng kỳ năm ngoái.

Tại ngày 30/9, doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn là 6.556 tỷ đồng, giảm 44% so với đầu kỳ, chủ yếu là doanh thu chưa thực hiện từ xây dựng các công trình.

Tổng tài sản cuối kỳ đạt 5.374 tỷ đồng, trong đó phải thu ngắn hạn của khách hàng cuối kỳ là 2.526 tỷ đồng, giảm 30% so với đầu kỳ, tương ứng 55% tài sản ngắn hạn.

Tương tự Coteccons, Ricons cũng có chiến lược duy trì lượng tiền mặt lớn cùng với việc không vay nợ ngân hàng. Công ty có hơn 1.196 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, tăng 36% đầu kỳ.

Sau khi đổi tên và hoạt động theo mô hình tập đoàn, Ricons có 3 công ty con trực tiếp là Riland, Quihub và Sunny, đều hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Rihitech là một công ty con gián tiếp thuộc sở hữu khác của Ricons, hoạt động bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.