Generali kiên định với chiến lược bảo hiểm minh bạch

Việt Hưng - 12:48, 26/04/2024

TheLEADERTrong bối cảnh thị trường bảo hiểm đang chuyển mình, Generali Việt Nam xem đây là thách thức song cũng là cơ hội để điều hướng hoạt động kinh doanh, tăng cường tính trung thực và minh bạch, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Theo báo cáo kinh doanh năm 2023, bất chấp những khó khăn và thách thức chung của ngành, lợi nhuận trước thuế của Generali Việt Nam đạt hơn 927 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2022 và cũng là mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay.

Kết quả này có được nhờ hoạt động đầu tư của Generali đang mang lại lợi nhuận tốt, doanh thu hoạt động tài chính tăng 46% so với năm 2022.

Đồng thời, nhờ những nỗ lực ứng dụng công nghệ, áp dụng các sáng kiến cải tiến quy trình, công ty đã nâng cao năng suất lao động và tối ưu hiệu quả vận hành, từ đó chi phí quản lý doanh nghiệp giảm, chỉ bằng 92% so với năm 2022.

Biên khả năng thanh toán của Generali tiếp tục được duy trì ở mức an toàn và tương đối cao (260%) so với quy định là 100%.

Generali kiên định với chiến lược bảo hiểm minh bạch
Generali kiên định với chiến lược bảo hiểm minh bạch

Tính đến hết năm 2023, tổng tài sản của Generali Việt Nam đạt hơn 16.700 tỷ đồng, tăng 13% vo với năm 2022. Các chỉ số tài chính cơ bản bao gồm cơ cấu tài sản, nguồn vốn, tỷ suất lợi nhuận đều cải thiện tích cực so với năm trước.

Tổng quyền lợi bảo hiểm chi trả cho khách hàng trong năm 2023 là 1.250 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2022, trong đó có đến 85% khách hàng yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm trực tuyến.

Hiện dịch vụ giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng đã được công ty cải tiến và tự động hóa mạnh mẽ. 100% cơ sở y tế được kết nối trực tiếp giúp việc bảo lãnh viện phí cho khách hàng trở nên thuận tiện và nhanh chóng hơn.

Ngoài gỡ bỏ yêu cầu nộp chứng từ gốc bằng giấy, Generali Việt Nam đã tối ưu hóa quy trình giao dịch trực tuyến, khách hàng chỉ mất 2 phút để nộp yêu cầu, 30 phút để nhận phản hồi và nhận được chi trả trong 48 giờ sau khi được chấp thuận.

Năm 2024 hứa hẹn là bước chuyển mình của thị trường bảo hiểm với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, Generali Việt Nam xem đây là thách thức song cũng là cơ hội để điều hướng hoạt động kinh doanh, tăng cường tính trung thực và minh bạch, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Điều này hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Tập đoàn Generali cũng như chiến lược "bảo hiểm minh bạch" mà Generali Việt Nam đã kiên trì thực hiện suốt thời gian qua.