HoREA kiến nghị điều chỉnh quy định sử dụng đất đối với đặc khu kinh tế

An Chi - 17:50, 09/10/2017

TheLEADERHiệp hội Bất động sản TP. HCM kiến nghị cho miễn, giảm, hoặc chưa thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại cho thuê giá rẻ.

HoREA kiến nghị điều chỉnh quy định sử dụng đất đối với đặc khu kinh tế
Ảnh minh họa. Nguồn Zing

Liên quan đến thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về đổi mới chính sách pháp luật đất đai, Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoREA) đã có văn bản góp ý một số nội dung quan trọng khi sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013.

Trong đó, Hiệp hội Bất động sản TP. HCM kiến nghị cho miễn, giảm, hoặc chưa thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại cho thuê giá rẻ.

Cụ thể, theo Hiệp hội Bất động sản TP. HCM, khoản (1.a) điều 110 Luật Đất đai quy định không miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. Quy định này về tổng thể là đúng, nhưng chưa thật đúng và chưa tạo được chính sách khuyến khích đối với các dự án nhà ở thương mại cho thuê giá rẻ (có giá cho thuê tương đương nhà ở xã hội cho thuê). 

Hiện nay, TP. HCM đang khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại bán giá rẻ, cho thuê giá rẻ để đáp ứng nhu cầu nhà ở của số đông người có thu nhập thấp, công nhân, lao động và người nhập cư (Căn cứ tình hình thực tiễn TP. HCM, 

Do đó, Hiệp hội Bất động sản TP. HCM đề xuất có thể xem là nhà ở thương mại cho thuê giá rẻ nếu có mức giá cho thuê tối đa đến 03 triệu đồng/tháng đối với căn hộ 01 phòng ngủ; đến 05 triệu đồng/tháng đối với căn hộ 02 phòng ngủ).

Hiệp hội cũng kiến nghị sửa đổi, bổ sung khoản (1.a) điều 110 Luật Đất đai theo hướng giao quyền cho UBND cấp tỉnh xem xét: Cho miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại cho thuê giá rẻ phù hợp với đặc điểm từng dự án và tình hình của địa phương. 

Hoặc Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện thí điểm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại cho thuê giá rẻ được tạm hoãn chưa nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong vòng đời dự án (do cách làm này không trái Luật Đất đai mà chỉ là sự vận dụng phù hợp). Nếu chủ đầu tư chuyển mục đích dự án thành nhà ở thương mại để bán thì phải nộp tiền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, Hiệp hội Bất động sản TP. HCM cũng kiến nghị bổ sung chủ thể "cá nhân nước ngoài" là người sử dụng đất (có thời hạn tối đa không quá 50 năm) sau khi đã mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam:

Theo đó, điều 5 Luật Đất đai không có quy định chủ thể sử dụng đất là "cá nhân nước ngoài". Trong lúc Luật Nhà ở đã cho phép cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam được mua nhà trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh, được sở hữu nhà trong thời hạn tối đa không quá 50 năm, và có các quyền của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam, trong đó có quyền sử dụng đất ở. 

Do vậy, Hiệp hội kiến nghị bổ sung chủ thể người sử dụng đất là "cá nhân nước ngoài" trong thời hạn được sở hữu nhà tại Việt Nam vào điều 5 Luật Đất đai; Hiệp hội cũng kiến nghị bổ sung thêm 01 điều vào Mục 4 Chương XI Luật Đất đai quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất là "cá nhân nước ngoài" để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật;

Liên quan đến dự thảo Luật đối với đặc khu hành chính kinh tế đặc biệt, Hiệp hội Bất động sản TP. HCM kiến nghị sửa đổi, bổ sung điều 151 Luật Đất đai 2013 để điều chỉnh quy định sử dụng đất đối với "đặc khu kinh tế":

Cụ thể, theo hiệp hội, hiện nay, Nhà nước đang chỉ đạo thành lập các "đặc khu kinh tế" với môi trường đầu tư và kinh doanh đặc biệt thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, dự kiến sẽ giao quyền sử dụng đất có thời hạn tối đa đến 99 năm. Điều này chưa được quy định trong Luật Đất đai 2013. 

Do vậy, Hiệp hội kiến nghị sửa đổi, bổ sung điều 151 Luật Đất đai 2013 để điều chỉnh quy định sử dụng đất đối với "đặc khu kinh tế" để phù hợp với tình hình phát triển mới hiện nay.