HOSE vận hành hệ thống mới do FPT cung cấp từ 5/7

Trần Anh - 14:36, 03/07/2021

TheLEADERHOSE kỳ vọng, việc chính thức đưa giải pháp kỹ thuật vào sử dụng được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để tình trạng quá tải hệ thống giao dịch thời gian qua.

Được sự chấp thuận của Bộ Tài chính - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) mới đây cho biết chính thức tiếp nhận, đưa giải pháp kỹ thuật xử lý tình trạng quá tải hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vào vận hành từ ngày 5/7/2021.

Theo đó, từ tháng 3/2021 đến tháng 6/2021, HOSE đã phối hợp với Công ty cổ phần FPT và các đơn vị liên quan triển khai và kiểm thử giải pháp. Qua quá trình kiểm thử với tất cả các Công ty Chứng khoán thành viên, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, triển khai chuyển đổi dữ liệu và thực hiện kiểm tra an ninh, an toàn thông tin, giải pháp đã được hoàn thành kỹ thuật để sẵn sàng đi vào hoạt động đúng kế hoạch. HOSE cũng đã hoàn thành các quy trình, thủ tục pháp lý và được cơ quan quản lý phê duyệt.

HOSE kỳ vọng, việc chính thức đưa giải pháp kỹ thuật vào sử dụng được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để tình trạng quá tải hệ thống giao dịch thời gian qua.

Trước đó, tình trạng nghẽn lệnh trên sàn HOSE đã diễn ra từ cuối năm 2020 khi lượng nhà đầu tư tham gia vào thị trường tăng đột biến, kéo theo thanh khoản tăng ngoài dự báo và xảy ra hiện tượng nghẽn lệnh.

Tại HOSE, giá trị giao dịch đầu năm 2020 chỉ ở khoảng 3,8 nghìn tỷ đồng nhưng đến tháng 12/2020 đã lên đến 12,7 nghìn tỷ đồng. Thời điểm quá tải gây nghẽn lệnh đạt 15.000-16.000 tỷ đồng.

Những biện pháp ngắn hạn đã được đưa ra như tăng lô giao dịch từ 10 lên 100 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ; Tạm chuyển một số doanh nghiệp niêm yết từ HOSE sang HNX hay nhiều Công ty chứng khoán đồng thuận hạn chế việc sửa/hủy lệnh để giúp giảm tải hệ thống nhưng tình trạng nghẽn lệnh vẫn xảy ra.

Để khắc phục tình trạng này, Bộ Tài chính đã lựa chọn FPT tiến hành xử lý tình trạng quá tải hệ thống tại HOSE bởi đơn vị này đã có kinh nghiệm trong việc xây dựng hệ thống giao dịch HNX. Trong khi đó, hệ thống công nghệ thông tin mới cho toàn thị trường chứng khoán (KRX) dự kiến phải đến cuối năm nay mới có thể vận hành.