Huawei Việt Nam có tổng giám đốc mới

Vũ Minh - 11:16, 14/12/2017

TheLEADERTập đoàn Huawei vừa bổ nhiệm ông Fan Jun làm Tổng giám đốc điều hành mới tại thị trường Việt Nam.

Huawei Việt Nam có tổng giám đốc mới
Ông Fan Jun, tân Tổng giám đốc điều hành Huawei Việt Nam

Ông Fan Jun chịu trách nhiệm về các hoạt động kinh doanh của công ty, đảm bảo Huawei sẽ đáp ứng các cam kết của mình trong việc cung cấp và triển khai các sản phẩm và giải pháp ICT tại thị trường Việt Nam.

Ông Fan Jun bắt đầu làm việc tại Huawei năm 2006 với cương vị Quản lý giải pháp cao cấp của Văn phòng đại diện Hàng Châu. Trước khi được bổ nhiệm tại Việt Nam, ông làm việc tại Kuala Lumpur (Malaysia) ở vị trí Phó tổng giám đốc của Huawei Malaysia, phụ trách quản lý hoạt động chi nhánh và dự án chuyển đổi hoạt động.

Ngay từ thời điểm đắt đầu vào Việt Nam đầu tư 19 năm trước, Huawei đã coi Việt Nam là một thị trường chiến lược quan trọng. Tính đến nay, Huawei đã rót khoảng 230 triệu USD vào Việt Nam. Hiện tại, 85% trong tổng số 175 nhân sự của Huawei là người Việt Nam, lượng lãnh đạo, trưởng bộ phận người Việt cũng chiếm khoảng 25% ở các vị trí.

Một trong những điểm quan trọng trong chiến lược kinh doanh thời gian tới tại Việt Nam theo ông Fan Jun là tăng cường bản địa hoá công ty. Huawei cam kết đóng góp cho ngành công nghiệp ICT của Việt Nam như là một đối tác bản địa và là nhà đầu tư lâu dài bằng cách cộng tác với các nhà cung cấp và các đối tác bản địa trong chuỗi giá trị ngành công nghiệp.