Huy động 300 triệu USD giúp cải thiện hệ số an toàn vốn của HDBank

Trần Anh - 14:04, 13/02/2019

TheLEADERHệ số an toàn vốn (CAR) của HDBank cuối năm 2018 khoảng 10% tính theo chuẩn Basel 2, sẽ được cải thiện thêm nhờ thương vụ phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi.

Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank) có kết quả kinh doanh năm 2018 tương đối tích cực. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng đạt 4.004 tỷ đồng, tăng trưởng 66%. Kết quả trên đạt được nhờ cả ngân hàng mẹ và công ty cho vay tài chính HD Saison đều đạt lợi nhuận tốt, lần lượt đạt 3.250 tỷ, tăng trưởng 59% và 898 tỷ đồng, tăng 73%.

Thu nhập lãi thuần đạt 7.645 tỷ đồng, tăng trưởng gần 20% so với cùng kỳ. Mảng dịch vụ cũng đánh dấu tăng trưởng đột phá khi với lãi thuần đạt 438 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với năm trước đó, chủ yếu đến từ thu phí dịch vụ và bán bảo hiểm.

Tăng trưởng tín dụng của ngân hàng mẹ đạt 18,3%, đạt 112,47 nghìn tỷ đồng. Con số này đã tối đa hạn mức do NHNN cho phép. Trong khi đó, HD Saison ghi nhận tăng trưởng cho vay 12,7%, chỉ bằng 1/3 so ới mức được cấp.

Trong năm 2018, HDBank đã mở thêm 40 chi nhánh và phòng giao dịch mới, nâng tổng số chi nhánh và phòng giao dịch lên 284 và sử dụng toàn bộ hạn mức tăng trưởng tín dụng ban đầu ngay từ quý 2. Ngân hàng phải tạm ngừng tăng trưởng cho vay trong toàn bộ quý 3 và phải tới quý 4 mới tiếp tục cho vay sau khi được cấp phép nới hạn mức.

Dù tăng trưởng tín dụng không quá cao nhưng tỷ lệ lãi cận biên (NIM) của HDBank lại tăng đáng kể, bên cạnh đó chi phí dự phòng cũng giảm và chi phí hoạt động được kiểm soát tốt nên lợi nhuận tăng mạnh. Ngoài ra, ở HD Saison thu nhập hoa hồng bảo hiểm và thu nhập từ thu hồi nợ xấu tăng mạnh, thúc đẩy thu nhập ngoài lãi tăng lên nên lợi nhuận đã tăng trưởng 72,7%.

Về huy động khách hàng, HDBank nghiêng hơn về tiền gửi trung và dài hạn. Tiền gửi có kỳ hạn tăng 10,85% đạt 116,67 nghìn tỷ đồng (chiếm 91% tổng tiền gửi khách hàng). Tiền gửi không kỳ hạn giảm 25,34% xuống 11,47 nghìn tỷ đồng (chiếm 9%).

Sang năm 2019, HDBank cho thấy còn nhiều tiềm năng tăng trưởng từ cả ngân hàng mẹ lẫn công ty tài chính HD Saison. Mặc dù vậy, việc NHNN tiếp tục siết chặt tăng trưởng tín dụng trong năm nay có thể ảnh hưởng tới tính hiệu quả hoạt động của các phòng giao dịch mới thành lập.

Ngân hàng dự kiến phát hành khoảng 300 triệu trái phiếu chuyển đổi (tương đương 6.900 tỷ đồng) cho nhà đầu tư nước ngoài trong nửa đầu năm 2019. Kế hoạch huy động vốn này góp phẩn cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR) trong các năm tới của ngân hàng. Tuy nhiên quy mô phát hành dự kiến lớn có thể tạo rủi ro pha loãng với cổ đông hiện hữu.

Một yếu tố khác có thể ảnh hưởng lớn tới hoạt động của HDBank trong năm 2019 đó là thương vụ sáp nhập với PG Bank. Nếu kế hoạch sáp nhập được NHNN phê duyệt trong năm nay, HDBank sẽ hưởng lợi lớn từ hệ sinh thái với Vietjet, HD Saison và Petrolimex. Bên cạnh đó, thương vụ sáp nhập nhiều khả năng sẽ giúp HDBank được nới rộng hạn mức tăng trưởng tín dụng lên cao hơn.

Thông cáo báo chí của ngân hàng tháng trước cho biết, năm 2019, HDBank đặt mục tiêu tăng tổng tài sản lên 328.588 tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động đạt 303.043 tỷ đồng; tổng dư nợ tín dụng đạt 210.839, không vượt quá hạn mức tăng trưởng do NHNN phê duyệt và lợi nhuận trước thuế 5.077 tỷ đồng.