Analytic
Hotline: 08887 08817

TheLEADER tổ chức hội thảo Quản trị doanh nghiệp gia đình

Hội thảo Quản trị doanh nghiệp gia đình do báo TheLEADER tổ chức vào 31/10 tới tại TP. HCM thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia uy tín, những người sáng lập doanh nghiệp và các thế hệ kế nghiệp cùng đại diện hơn 200 doanh nghiệp.