Kiểm kê khí thải bắt buộc với 6 ngành

Phạm Sơn - 09:49, 26/01/2022

TheLEADERKể từ tháng 1 năm nay, các ngành năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải và quản lý chất thải phải thực hiện kiểm kê khí thải nhà kính một cách bắt buộc.

Hướng tới việc giảm phát thải nhà kính theo cam kết quốc tế, kể từ ngày 18/1, các lĩnh vực, cơ sở sản xuất theo danh mục phải thực hiện kiểm kê khí thải nhà kính, theo quyết định số 01/2022/QĐ-TTg được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký ban hành.

6 lĩnh vực phải kiểm kê phát thải nhà kính bắt buộc bao gồm năng lượng; công nghiệp; nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất; xây dựng; giao thông vận tải và quản lý chất thải.

Trước đó, nghị định 06/2022/NĐ-CP Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon được ban hành đã quy định các đối tượng cụ thể phải thực hiện kiểm kê khí thải nhà kính, là những cơ sở có mức phát thải hàng năm trên 3 nghìn tấn khí thải CO2.

Ngoài ra, các cơ sở nhà máy nhiệt điện, sản xuất công nghiệp, công ty kinh doanh vận tải hàng hóa, tòa nhà thương mại có tổng lượng năng lượng tiêu thụ hàng năm từ 1 nghìn tấn dầu tương đương trở lên và cơ sở quản lý chất thải rắn có công suất hàng năm 65 nghìn tấn trở lên cũng phải kiểm kê khí thải nhà kính bắt buộc.

Danh mục lĩnh vực, cơ sở bắt buộc thực hiện kiểm kê khí thải nhà kính được cập nhật 2 năm một lần, do Bộ Tài nguyên và môi trường trình lên Thủ tướng Chính phủ.

Theo thỏa thuận Paris và nghị định thư Kyoto, kể từ năm 2021, Việt Nam bắt buộc có nghĩa vụ phải cắt giảm khí thải nhà kính. Để thực hiện được nghĩa vụ này, việc kiểm kê khí thải là rất quan trọng.

Cụ thể, kiểm kê khí thải giúp xác định rõ các nguồn phát thải, mức phát thải hàng năm, là tiền đề cho những biện pháp quản lý phù hợp.

Đối với doanh nghiệp, kiểm kê khí thải nhà kính còn là cơ sở để kêu gọi đầu tư, hợp tác. Những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có lượng phát thải thấp, có lộ trình cắt giảm phát thải rõ ràng và hiệu quả sẽ được ưu tiên lựa chọn đầu tư, trong bối cảnh những quy chuẩn thương mại về môi trường ngày càng được nâng cao.

Ở các quốc gia khác trên thế giới, quá trình theo dõi, xác định nguồn thải và mức thải thường kéo dài trong nhiều năm. Tại Việt Nam, hoạt động kiểm kê khí thải nhà kính đã được thực hiện, tuy nhiên mới chỉ ở quy mô toàn quốc hoặc một số dự án nhỏ lẻ có tài trợ từ nước ngoài, do đó chưa đem lại kết quả cao.