Analytic
Hotline: 08887 08817

'Sạc pin' cho nhân viên thời Covid-19

Cân bằng giữa yếu tố kinh tế và sự thấu cảm trong các quyết định liên quan đến lao động là điều quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh đầy lo lắng và bất định giữa đại dịch Covid-19.

Cần đào tạo gần nửa triệu lao động cho ngành điện gió

Các lao động ngành điện gió cần được đào tạo theo tiêu chuẩn toàn cầu để có thể đảm bảo sự phát triển điện gió đất liền và ngoài khơi một cách an toàn trong giai đoạn 2021 – 2025.

4 xu hướng nhân sự giúp vượt qua bất định Covid-19

Trong môi trường đòi hỏi thay đổi quyết liệt phương thức làm việc, những người làm nhân sự cần tập trung nhiều hơn vào sức khỏe, tài chính và sự nghiệp của nhân viên để có thể chiến thắng với sự thấu cảm.

Đào tạo và phát triển nhân sự trong bối cảnh mới

Sự cam kết của đội ngũ lãnh đạo trong việc đầu tư cho con người là yếu tố quan trọng nhất dù ngân sách dành cho đào tạo và phát triển nhiều hay ít.

Nhiều lao động thương mại điện tử mất việc giữa Covid-19

Trước áp lực từ Covid-19, nhiều lao động chuyên trách về thương mại điện tử đã bị cắt giảm biên chế cũng như kiêm nghiệm nhiều vai trò khác.

Số doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ rút khỏi thị trường tăng mạnh

Số doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng giải thể tăng mạnh trong quý I/2021, trong khi đó doanh nghiệp có quy mô trên 100 tỷ đồng giải thể đang giảm dần.

Startup ứng lương Gimo nhận vốn ThinkZone Ventures và BK Fund

Gimo cung cấp nền tảng, giúp công ty có thể tính toán lương của người lao động mọi thời điểm, từ đó cho phép người lao động có thể lĩnh lương sớm trước ngày trả lương định kỳ của doanh nghiệp.

Ba đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế Việt Nam 10 năm tới

Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là ba đột phá chiến lược được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ngã để đứng lên

Mỗi doanh nghiệp sinh ra không chỉ là trách nhiệm của người đứng mũi chịu sào mà luôn kéo theo niềm vui, kỳ vọng, lo lắng của gia đình, họ hàng, sau đó còn cả “cộng đồng” chiến hữu, người lao động.

Cách mạng 4.0 đòi hỏi lao động Việt phải 'nâng cấp'

Việt Nam cần tăng cường phát triển kỹ năng nhằm phục vụ chuyển đổi sang cách mạng công nghệ 4.0, theo ADB.