Lợi nhuận KIDO tăng mạnh

Trần Anh - 08:00, 20/01/2020

TheLEADERChiến lược cao cấp hóa sản phẩm giúp lợi nhuận KIDO hồi sinh mạnh mẽ, đặc biệt là trong ngành lạnh.

Tập đoàn KIDO (KIDO) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2019 với doanh thu thuần cả năm đạt 7.210 tỷ đồng, giảm 5,2% so với năm 2018 chủ yếu là do doanh thu ở phân khúc dầu phổ thông giảm. Doanh thu từ ngành dầu chiếm 79% doanh thu toàn Tập đoàn, ngành lạnh chiếm 19% và các ngành khác chiếm 2%.

Dù doanh thu giảm, lợi nhuận của KIDO tăng mạnh, đạt đạt 282 tỷ đồng, tăng 59,6% so với năm 2018. Công ty cho biết lợi nhuận tăng mạnh nhờ chiến lược cao cấp hóa sản phẩm ở tất cả các lĩnh vực kinh doanh.

Mảng kem là lĩnh vực ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng đột biến nhất của KIDO. Công ty con Kido Food trong năm 2019 đạt doanh thu thuần 1.383 tỉ đồng, tăng 10% so với năm trước. Kido Food cho biết công ty đã chú trọng tăng trưởng ngành hàng kem, phát triển kênh phân phối, mở rộng thị trường, cao cấp hoá sản phẩm, đồng thời quy hoạch và cải tiến nhà máy, kho bãi, tổ chức lại đội ngũ bán hàng để thúc đẩy doanh số.

Xu hướng tiêu dùng tăng nhanh tại các kênh hiện đại (minimart) tại các thành phố lớn đã giúp Kido Food mở rộng kênh phân phối và độ phủ. So với cùng kỳ năm ngoái, độ phủ trên kênh hiện đại tăng 45%.

Trong năm qua, Kido Food tiếp tục tập trung vào các sản phẩm kem cốt lõi và đầu tư vào các sản phẩm kem cao cấp. Lợi nhuận gộp đạt được mức tăng ấn tượng 21,8% so với năm trước. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 52,9% lên 58,6%.

Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế năm 2019 của Kido Food đạt 185 tỷ đồng, tăng gần 5 lần so với năm trước và vượt 24% kế hoạch năm 2019 đặt ra.

Trong mảng dầu ăn, KIDO sở hữu 2 công ty con là Vocarimex chuyên sản xuất dầu nguyên liệu và Tường An chuyên sản xuất dầu thành phẩm.

Với mảng dầu nguyên liệu, năm 2019 giá dầu nguyên vật liệu giảm liên tục nhiều tháng liền, khiến doanh thu thuần trong năm qua của Vocarimex chỉ đạt 2.547 tỷ, giảm 41,5% so với năm 2018. Nhờ việc tiết giảm mạnh chi phí, lợi nhuận của Vocarimex giảm chậm hơn. Công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế 243 tỷ đồng trong năm 2019.

Với mảng dầu thành phẩm, doanh thu thuần năm 2019 của Tường An đạt 4.142 tỷ, giảm 6% so với năm 2018 do Công ty chủ động cơ cấu lại danh mục sản phẩm dầu xá và phổ thông trong thời điểm cạnh tranh khốc liệt nhằm bảo tồn lợi nhuận.

Năm 2019, doanh thu thuần của phân khúc chuyên biệt, cao cấp tăng 19,3% và nhóm hàng thương mại tăng 25,7%, qua đó giúp Tường An đạt 170,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 25,2% so với năm 2018, vượt 25% so với kế hoạch.

Tường An cho biết, trong năm tới công ty sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh bán hàng; gia tăng việc bán các sản phẩm ngành thực phẩm đóng gói, sản phẩm thiết yếu và mở rộng thêm một số ngành khác. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục thực hiện quy hoạch và cấu trúc danh mục sản phẩm, cải tiến sản phẩm, tập trung đẩy mạnh phát triển những sản phẩm chủ lực, làm đường dẫn cho những dòng sản phẩm chuyên biệt trong thời gian tới.

Ngoài các công ty chủ lực, trong năm nay KIDO còn hợp nhất kết quả kinh doanh công ty dầu ăn Golden Hope Nhà Bè (Kido Nhà Bè). Lợi nhuận Kido Nhà Bè trong năm 2019 đạt 19 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.