Lợi nhuận năm 2020 BIDV giảm 16%

Trần Anh - 11:04, 07/01/2021

TheLEADERLợi nhuận trước thuế riêng của ngân hàng đạt 8.515 tỷ đồng và hợp nhất đạt 9.017 tỷ đồng, giảm khoảng 16% so với năm 2019 do BIDV chủ động giảm thu nhập để cơ cấu nợ, hạ và miễn giảm lãi suất, phí cho khách hàng.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2020. Theo đó, BIDV ghi nhận dư nợ tín dụng đạt 1,19 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 8,8%, chiếm bình quân 13,5% thị phần tín dụng toàn ngành.

Huy động vốn đến 31/12/2020 đạt hơn 1,27 triệu tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 12,5%/năm giai đoạn 2016-2020, chiếm bình quân gần 11% thị phần tiền gửi toàn ngành, lớn nhất trong số các ngân hàng thương mại cổ phần.

Lợi nhuận trước thuế riêng của ngân hàng đạt 8.515 tỷ đồng và hợp nhất đạt 9.017 tỷ đồng, giảm khoảng 16% so với năm 2019. Với việc lợi nhuận 9 tháng 2020 của BIDV vẫn tương đương cùng kỳ, lợi nhuận của BIDV có thể đã giảm mạnh trong quý cuối năm.

Ngân hàng cho biết nguyên nhân là do ngân hàng chủ động giảm thu nhập hơn 6.400 tỷ đồng để thực hiện cơ cấu nợ, hạ lãi suất và miễn giãm lãi, phí để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân theo định hướng, chỉ đạo của NHNN. Ngân hàng cũng nộp ngân sách nhà nước gàn 6.200 tỷ đồng

Tổng tài sản đạt đến 31/12/2020 đạt 1,49 triệu tỷ đồng, vốn điều lệ đạt mức 40.220 tỷ đồng, đều là các chỉ số có quy mô lớn nhất trong số các ngân hàng TMCP tại Việt Nam.

Năm 2021, BIDV chưa đưa ra chỉ tiêu kinh doanh cụ thể song đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng khoảng 9%; dư nợ tín dụng cuối kỳ tăng trưởng khoảng 12%, huy động vốn cuối kỳ phù hợp với sử dụng vốn (tăng trưởng khoảng 12 – 14,8%); tỷ lệ nợ xấu đảm bảo dưới 1,6%.