Lợi nhuận SCIC giảm mạnh vì Vietnam Airlines

Trần Anh - 21:47, 14/05/2022

TheLEADERLợi nhuận giảm do SCIC ghi nhận khoản lỗ gần 6.000 tỷ đồng từ công ty liên kết, chủ yếu đến từ khoản đầu tư vào Vietnam Airlines.

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2021 ghi nhận doanh thu đạt 7.714 tỷ đồng, giảm 2,5% so với năm 2020. Phần lớn doanh thu đến từ doanh thu cổ tức và lợi nhuận được chia đạt 4.341 tỷ đồng, doanh thu bán vốn đạt 1.933 tỷ đồng, doanh thu từ lãi tiền gửi, lãi trái phiếu đạt 1.430 tỷ đồng.

Trong khi doanh thu giảm nhẹ, lợi nhuận của SCIC giảm mạnh 45%, chỉ đạt 3.628 tỷ đồng. Lợi nhuận giảm do SCIC ghi nhận khoản lỗ gần 6.000 tỷ đồng từ công ty liên kết.

SCIC hiện nay có 1 công ty con và 7 công ty liên kết, trong đó có Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), nơi SCIC đang nắm giữ 31,14%. Hồi tháng 9/2021 SCIC đã đầu tư 6.895 tỷ đồng để mua cổ phần tăng vốn điều lệ tại Vietnam Airlines. 

Đến thời điểm SCIC lập báo cáo, Vietnam Airlines chưa cung cấp cho SCIC báo cáo tài chính hợp nhất cho năm 2021 nên SCIC đã sử dụng số liệu của quý 3/2021 của Vietnam Airlines.

Tại thời điểm cuối quý 3/2021, vốn chủ sở hữu của Vietnam Airlines chỉ còn 1.475 tỷ đồng - tương ứng giá trị thuần mà SCIC ghi nhận theo tỷ lệ sở hữu là 457 tỷ đồng. Trong quý 4, Vietnam Airlines lỗ thêm hơn 1.100 tỷ dẫn đến vốn chủ chỉ còn 507 tỷ đồng đồng nghĩa SCIC sẽ phải ghi nhận giảm thêm hơn 300 tỷ lợi nhuận.

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của SCIC đạt 57.691 tỷ đồng, giảm 9% so với năm 2020. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm phần lớn lên đến 44.650 tỷ đồng, chiếm 77,4% cơ cấu tài sản và các khoản đầu tư tài chính dài hạn là 12.399 tỷ đồng, chiếm 21,5%. Lợi nhuận chưa phân phối của SCIC âm 4.499 tỷ đồng trong khi đến cuối năm 2020 vẫn dương 1.482 tỷ đồng.

Về công tác tiếp nhận và quản trị vốn, tính đến 31/12/2021, danh mục của SCIC có 145 doanh nghiệp với tổng vốn nhà nước theo giá trị sổ sách là 46.542 tỷ đồng, trên tổng số vốn điều lệ là 147.649 tỷ đồng. Vốn hóa thị trường của danh mục đạt trên 200.000 tỷ đồng (khoảng trên 8,6 tỷ USD).

Về công tác bán vốn, đến 31/12/2021, SCIC đã thực hiện công bố thông tin bán vốn tại 10 doanh nghiệp, trong đó đấu giá thành công tại 6 doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, trong năm 2021, SCIC đã triển khai nghiên cứu một số cơ hội đầu tư, như: dự án hợp tác với Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGas); dự án xây dựng trụ sở của Tổng công ty và Chi nhánh miền Trung; Quỹ khoa học công nghệ của SCIC tài trợ cho hoạt động khoa học công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ và đầu tư trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Dự án khu công nghiệp kỹ thuật cao Chân Mây, Cảng Cái Mép Hạ - Bà Rịa Vũng Tàu, Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, dự án thành lập quỹ đầu tư với Mirae Asset, dự án đường cao tốc khu vực phía Nam,...

Chủ tịch HĐTV SCIC Nguyễn Chí Thành cho biết thêm, hiện nay SCIC đã hoàn thành dự thảo Chiến lược phát triển SCIC giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo đó, thời gian tới SCIC định hướng chuyển đổi sang mô hình Quỹ đầu tư chính phủ với nhiệm vụ trọng tâm chuyển dần từ tiếp nhận, quản trị vốn nhà nước tại doanh nghiệp sang nhiệm vụ đầu tư kinh doanh vốn. 

Trong vai trò là một nhà đầu tư chính phủ, SCIC sẽ cung cấp "vốn mồi" để tăng cường, thu hút vốn của các định chế tài chính lớn, đầu tư vào các ngành, lĩnh vực then chốt có tính chất lan tỏa trong nền kinh tế như các lĩnh vực hạ tầng giao thông quan trọng (cảng biển, đường cao tốc); các dự án trong ngành năng lượng, viễn thông…