Lợi nhuận trước thuế 6 tháng của Sacombank đạt hơn 1.400 tỷ đồng

Lam Giang - 14:15, 22/07/2020

TheLEADERSacombank vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020, ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 1.428 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng của Sacombank đạt hơn 1.400 tỷ đồng
Bên ngoài trụ sở Sacombank tại TP.HCM

Trong quý 2/2020, thu nhập lãi thuần của Sacombank tăng gần 31% so với cùng kỳ, đạt 2.637 tỷ đồng. Đây là mức tăng cao hơn nhiều so với các ngân hàng khác dù trong bối cảnh giảm mạnh lãi suất cho vay. 

Lãi từ kinh doanh ngoại hối của Sacombank cũng có kết quả khả quan, đạt 165 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2019. 

Nhờ đó tổng thu nhập hoạt động quý 2/2020 của Sacombank đạt hơn 3.560 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí hoạt động giảm mạnh gần 14% xuống còn 1.973 tỷ đồng. 

Báo cáo ghi nhận Sacombank tiếp tục trích 1.147 tỷ đồng cho chi phí dự phòng rủi ro trong quý 2/2020, tăng hơn 86% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, lợi nhuận trước thuế quý 2/2020 của Sacombank đạt 441 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 1.428 tỷ đồng, hoàn thành gần 56% kế hoạch năm.

Đến cuối tháng 6/2020, tổng tài sản của Sacombank đạt 481.898 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng gần 5% đạt 310.695 tỷ đồng; tiền gửi của khách hàng tăng hơn 6% đạt 426.236 tỷ đồng.

Nợ xấu nội bảng tại ngày 30/6 của Sacombank là 6.682 tỷ đồng, tăng gần 950 tỷ so với đầu năm (tức tăng gần 17%), đẩy tỷ lệ nợ xấu nội bảng tăng nhẹ lên 2,15%.

Tại ĐHCĐ thường niên mới đây, Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 2.573 tỷ đồng, tổng tài sản 498.400 tỷ đồng, tổng huy động 457.200 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng 329.400 tỷ đồng và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Nửa đầu năm nay, trong bố cảnh dịch Covid-19, bên cạnh việc duy trì ổn định hoạt động ngân hàng, Sacombank tích cực cùng ngành ngân hàng hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19 thông qua các gói cho vay ưu đãi, giảm lãi suất vay, cơ cấu nợ, tăng lãi suất huy động, miễn giảm phí, tăng ưu đãi giao dịch trực tuyến…

Từ ngày 27/2, ngân hàng đã dành nguồn vốn cho vay ưu đãi 10.000 tỷ đồng với lãi suất giảm đến 2% được Sacombank triển khai từ ngày 27/02/2020 để phục vụ sản xuất kinh doanh.

Hay tại Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp năm 2020 tổ chức ngày 2/7, Sacombank dành 1.000 tỷ đồng với mức lãi suất ưu đãi từ 6%/năm cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh doanh sau dịch Covid-19.