Lợi nhuận tỷ đô của Vietcombank

Trần Anh - 13:29, 10/01/2020

TheLEADERNgân hàng TMCP Vietcombank cho biết, lợi nhuận hợp nhất năm 2019 của ngân hàng đạt hơn 23.155 tỷ đồng, cán đích lợi nhuận tỷ USD trước một năm so với kế hoạch.

Lợi nhuận tỷ đô của Vietcombank
Bên ngoài trụ sở Vietcombank tại Hà Nội

Ngày 10/1, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2020, Vietcombank đã ghi nhận lợi nhuận 2019 tăng gấp 3,5 lần so với năm 2015 - thời điểm khởi động kế hoạch cơ cấu lại Vietcombank giai đoạn 2015-2020 theo phương án NHNN phê duyệt.

Chỉ số ROAA, ROAE đạt tương ứng là 1,59% và 25,51%, tăng mạnh so với năm 2018 và cao hơn so với mặt bằng chung.

Tất cả các lĩnh vực kinh doanh của Vietcombank đều tăng trưởng tốt trong năm 2019, góp phần đưa ngân hàng cán đích mục tiêu lợi nhuận tỷ USD trước một năm so với kế hoạch.

Tổng huy động vốn của Vietcombank đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng 14,1% so với năm 2018. Trong đó, huy động vốn trên thị trường I đạt gần 950 nghìn tỷ đồng, tăng 15,4% so với năm 2018. Đặc biệt, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn chiếm tới 27,6% trong tổng số vốn huy động.

Tín dụng tăng 15,9%, cao nhất trong các ngân hàng lớn, cơ cấu tín dụng có sự chuyển dịch mạnh mẽ: lần đầu tiên tín dụng bán lẻ chiếm tỷ trọng cao hơn tín dụng bán buôn (51,8%). Trong năm 2019, tín dụng bán buôn của Vietcombank chỉ tăng 2,3% trong khi tín dụng bán lẻ tăng tới 32,3%.

Hoạt động dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khả quan: các hoạt động thanh toán quốc tế, thanh toán thương mại, kinh doanh ngoại tệ, dịch vụ ngân hàng điện tử, thẻ, kiều hối đều tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm trước, gia tăng đóng góp vào thu dịch vụ cho ngân hàng.

Chất lượng nợ xấu của Vietcombank được kiểm soát chặt chẽ. Tính đến cuối năm 2019, tỷ lệ nợ xấu của Vietcombank chi còn 0,77%, giảm so với mức 0,97% cuối năm 2018.

Năm 2020, Vietcombank đặt mục tiêu tổng tài sản và huy động vốn tăng 12%, tín dụng tăng 14%, nợ xấu dưới 0,8%. Ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2020 tăng 15%, tức khoảng 26.565 tỷ đồng.

Để khai thác tối đa năng lực của ngân hàng, ban lãnh đạo Vietcombank đề nghị cơ quan quản lý cho phép giữ lại lợi nhuận để tăng vốn. Bên cạnh đó, Vietcombank cũng đề nghị được nới hạn mức tăng trưởng tín dụng lên trên mức 14%, mức trần được NHNN đặt chung cho toàn hệ thống.