Analytic
Hotline: 08887 08817

Đầu tư thời Covid-19: Mạnh tay hay co cụm?

Các chuyên gia tài chính cho rằng, tuyệt đối không được để tất cả trứng trong cùng một giỏ, đầu tư đa dạng là nguyên tắc bất di bất dịch trong kinh doanh.

Netland đặt mục tiêu lợi nhuận 110 tỷ đồng năm 2019

Lợi nhuận của Công ty dự kiến đến từ các dự án đầu tư, hợp tác đầu tư và môi giới sản phẩm như Saigon Metro Mall, Cồn Tân Lập và Haborizon.