Nhân rộng 5 mô hình kinh tế tuần hoàn hiệu quả

10:06, 30/11/2022

TheLEADERSau 3 năm triển khai, dự án "Nhân rộng mô hình cộng đồng quản lý chất thải sinh hoạt và nhựa" do UNDP và Đại sứ quán Na Uy phối hợp thực hiện đã xây dựng thành công 5 mô hình kinh tế tuần hoàn quy mô nhỏ cho 5 địa phương là Quảng Ninh, Đà Nẵng, Bình Định, Bình Thuận, và Bình Dương.

Nhân rộng 5 mô hình kinh tế tuần hoàn hiệu quả
Bên cạnh giảm thiểu rác thải, dự án "Nhân rộng mô hình cộng đồng quản lý chất thải sinh hoạt và nhựa" cũng hỗ trợ khu vực thu gom rác phi chính thức

Trong đó, với mỗi địa phương, dự án thiết lập những giải pháp phù hợp cho từng điều kiện cụ thể. Điển hình như tại Quảng Ninh, dự án tổ chức các buổi tập huấn cho các đối tượng bao gồm các hộ gia đình, các thành viên tàu cá, nhân viên trong doanh nghiệp, học sinh sinh viên và thành viên chi hội thu mua ve chai.

Kết quả, hơn 100 tàu du lịch tại Vịnh Hạ Long đã cam kết không sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Cộng đồng quản lý phân loại, thu gom và xử lý rác nhựa vùng ven biển Vịnh Hạ Long cũng được thiết lập.

Bên cạnh đó, dự án cũng quan tâm đến khu vực phi chính thức thông qua hỗ trợ xe đạp, giày, quần áo bảo hộ, hỗ trợ vay vốn cho những người hành nghề ve chai, đồng nát.

Tại Bình Thuận, các tàu cá cũng là đối tượng chính được hướng đến để giảm rác thải ra đại dương. Dự án thiết lập mô hình kinh tế tuần hoàn cho tàu cá tại cảng Phan Thiết, cảng Liên Hương, bến cá Hà Phong và tàu du lịch Hòn Cau.

Tại Đà Nẵng, dự án xây dựng mô hình quản lý rác thải tổng hợp, tối ưu hóa hoạt động phân loại và tái chế rác thải ngay tại nguồn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang.

Tại Bình Định, khu vực ven biển thuộc Vịnh Quy Nhơn, dự án xây dựng mô hình cộng đồng, thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại nguồn. Tại Bình Dương, dự án tổng hợp nguồn lực xã hội để giảm thiểu rác thải địa bàn thành phố Dĩ An.

Kết quả bước đầu cho thấy các mô hình tuy còn gặp một số vướng mắc nhưng đã chứng minh được phần nào tính hiệu quả, phù hợp để nhân rộng ra nhiều địa phương khác trên cả nước. Không chỉ đem lại hiệu quả giảm rác thải, các mô hình cũng nâng cao vai trò, nâng cao sinh kế của cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ và lực lượng thu gom rác thải phi chính thức.

Bên cạnh việc triển khai các mô hình kinh tế tuần hoàn cho 5 địa phương, dự án cũng đóng góp cho việc xây dựng chính sách, nâng cao hiệu quả truyền thông thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Theo ông Hoàng Thành Vĩnh, Cán bộ chương trình UNDP tại Việt Nam, dự án đã lan tỏa thông tin nâng cao nhận thức cộng đồng về rác thải tới hơn 30 triệu lượt tiếp cận, thông qua các diễn đàn, hội thảo cũng như các phương tiện thông tin đại chúng. Mặt khác, nhiều chính sách quan trọng như đưa kinh tế tuần hoàn vào Luật Bảo vệ môi trường 2020, xây dựng kế hoạch giảm rác thải nhựa trong ngành thủy sản… cũng đươc dự án thúc đẩy và hỗ trợ.