Nhiều doanh nghiệp FDI tại Việt Nam không minh bạch về cấu trúc doanh nghiệp

Minh Anh - 09:06, 24/08/2018

TheLEADERCác công ty đa quốc gia lớn có xu hướng bỏ qua việc công khai thông tin về công ty con ở nước ngoài do đây không phải là yêu cầu bắt buộc. Sự thiếu hụt thông tin này làm hạn chế khả năng giám sát của các bên liên quan tại các quốc gia nơi những công ty con này hoạt động.

Nhiều doanh nghiệp FDI tại Việt Nam không minh bạch về cấu trúc doanh nghiệp
EB Services (Big C) nhận điểm số 0% về việc minh bạch cấu trúc và tỷ lệ sở hữu của doanh nghiệp

Theo Báo cáo đánh giá thực tiễn công bố thông tin của doanh nghiệp (TRAC Việt Nam 2018) do Tổ chức Hướng tới minh bạch (TT), cơ quan đầu mối quốc gia của Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) tại Việt Nam vừa công bố, các công ty niêm yết thể hiện kết quả tốt nhất trong việc minh bạch cấu trúc và tỷ lệ sở hữu của doanh nghiệp với điểm trung bình 88%, tiếp theo là nhóm các doanh nghiệp nhà nước đạt 60%, các doanh nghiệp FDI đứng sau cùng với điểm trung bình chỉ đạt 32%.

Cụ thể, ở khía cạnh này nhóm các công ty niêm yết đạt kết quả rất đáng khích lệ với 10 trong số 15 công ty đạt điểm 100%. Các công ty còn lại đều đạt điểm trên trung bình, ngoại trừ một công ty duy nhất là Công ty Trường Hải với số điểm 38%.

Các doanh nghiệp nhà nướcthể hiện tương đối tốt ở khía cạnh đánh giá này. Agribank, MobiFone, Vinataba, SJC và Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đều đạt điểm tối đa 100%. Trong nhóm thấp điểm, Saigon Petro và Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đạt kết quả thấp hơn với điểm số 25%, Viettel đạt kết quả kém nhất với 10%.

Trong khi đó, nhóm các doanh nghiệp FDI đạt kết quả đáng thất vọng ở khía cạnh này, đặc biệt chỉ có 2 trong số 15 doanh nghiệp phản hồi về kết quả sơ bộ.

Panasonic Vietnam và Greenfeed Vietnam là ngoại lệ với số điểm 75%. Big C, Zuellig Pharma Vietnam và Olam Vietnam có số điểm 0%.

Doanh nghiệp FDI tại Việt Nam chưa minh bạch trong cấu trúc và tỷ lệ sở hữu
Điểm số của doanh nghiệp ở khía cạnh minh bạch trong cấu trúc và tỷ lệ sở hữu của doanh nghiệp. 0% là điểm thấp nhất; 100% là điểm cao nhất. Nguồn: TRAC 2018

Cũng theo TRAC Việt Nam 2018, kinh nghiệm thực tế cho thấy, phần lớn công ty con của các tập đoàn đa quốc gia hoạt động tại Việt Nam không thành lập công ty con cấp hai, cả ở trong và ngoài nước. Tuy nhiên kết quả tìm kiếm lại cho thấy một số doanh nghiệp nước ngoài có sở hữu công ty con cấp hai và hoạt động tại Việt Nam và nước ngoài. 

Sự thiếu minh bạch trong lĩnh vực này là vấn đề, làm hạn chế khả năng nắm bắt tình hình của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài có hoạt động tại Việt Nam.

Trong khi đó, đây lại là một quy định theo pháp luật, vì vậy, việc nhiều doanh nghiệp đạt điểm số thấp đang đặt ra câu hỏi về hiệu quả thực thi quy định và biện pháp trừng phạt đối với các doanh nghiệp không tuân thủ.

Cũng theo tổ chức này, việc công khai thông tin về cấu trúc và tỷ lệ sở hữu của doanh nghiệp và giao dịch với các bên liên quan là một trong những nguyên tắc của quản trị doanh nghiệp hiệu quả. Điều này làm bộc lộ các mối liên hệ giữa các công ty và giúp phát hiện các dòng tài chính bất hợp pháp, từ đó giảm cơ hội tham nhũng và các vi phạm tài chính khác.

Do đó, những kết quả trên cho thấy rõ sự cần thiết phải đưa ra các quy định pháp lý về công khai minh bạch cũng như các hạn chế của việc công bố thông tin tự nguyện. Việt Nam đã áp dụng các quy định về công khai thông tin đối với các doanh nghiệp, chẳng hạn như thông tin về cấu trúc và tỷ lệ sở hữu, công ty con. 

Những quy định này được vận hành tốt ở hai nhóm doanh nghiệp các công ty niêm yết và các doanh nghiệp nhà nước dẫn đến các thực hành tốt về minh bạch trong cấu trúc và tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp.

Trong khi đó, các công ty đa quốc gia lớn có xu hướng bỏ qua việc công khai thông tin về các công ty con ở nước ngoài do đây không phải là yêu cầu bắt buộc. Sự thiếu hụt thông tin này làm hạn chế khả năng giám sát của các bên liên quan tại các quốc gia nơi các công ty con này hoạt động.