Nhiều vi phạm của tỉnh Hòa Bình trong phê duyệt quy hoạch

Nguyễn Cảnh - 16:40, 17/02/2021

TheLEADERKết luận thanh tra chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam và Tổng công ty Chè Việt Nam cho thấy nhiều tồn tại liên quan ở tỉnh Hòa Bình.

Thanh tra Chính phủ xác định, UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt quy hoạch dự án Viện dưỡng lãoCông viên tâm linh Vĩnh Hằng vào diện tích 66,17ha đất của Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình (là đất được Thủ tướng phê duyệt cho công ty được giữ lại sau cổ phần hóa). 

Dự án trên không có trong quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, không có trong Nghị quyết năm 2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh.

Ngoài ra, tỉnh đã cấp giấy phép đầu tư cho các dự án với diện tích 263,42ha chồng lấn lên đất của Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình và UBND các huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân nhận khoán đất của Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình tại các huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn, Tân Lạc, Lạc Sơn và UBND TP. Hòa Bình là 280,94ha (tổng diện tích 544,36ha). 

Việc này trái quy định tại Nghị định 181/NĐ-CP (Nhà nước không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận khoán đất trong các nông, lâm trường).

UBND tỉnh Hòa Bình duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 dự án sân golf Hòa Bình trên diện tích 140,13ha đất trồng rừng của Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình (đã có quyết định thu hồi 61,58ha) chưa đúng quyết định (tháng 11/2019) của Thủ tướng phê duyệt quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020.

Tháng 6/2019, UBND tỉnh Hòa Bình có văn bản đề nghị Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng cho phép tỉnh này chuyển mục đích sử dụng đối với diện tích đất lâm nghiệp sử dụng kém hiệu quả (địa hình đồi núi dốc có đường vào) để phát triển kinh tế xã hội, tạo công ăn việc làm cho người lao động…

Từ đây, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Hòa Bình rà soát, xử lý đối với việc thu hồi đất lâm nghiệp để thực hiện các dự án chồng lên đất của Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình, trái với quyết định phê duyệt phương án sử dụng đất đã được Thủ tướng phê duyệt, vi phạm các quy định pháp luật về đất đai (dự án Viện dưỡng lão và Công viên tâm linh Vĩnh Hằng huyện Kỳ Sơn, khu nhà ở sinh thái huyện Lương Sơn). 

Đồng thời, UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng cho ý kiến xử lý đối với diện tích đất thực hiện dự án sân golf Hòa Bình.