Petrolimex lãi hơn nghìn tỷ trong quý I

Minh An - 00:00, 19/07/2017

Doanh thu của Petrolimex tăng mạnh do giá dầu thô đã tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái.

Petrolimex lãi hơn nghìn tỷ trong quý I
Ảnh: Petrolimex

Theo báo cáo của Petrolimex, trong quý I/2017, tổng doanh thu thuần hợp nhất (của các đơn vị thành viên Petrolimex trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh: xăng dầu, gas, dầu mỡ nhờn, vận tải xăng dầu, thiết kế, cơ khí, xây lắp, bảo hiểm,…) là: 35.801 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. 

Doanh thu tăng chủ yếu do giá dầu thô thế giới (WTI) bình quân Quý I/2017 là 51,78 USD/thùng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2016 (giá bình quân Quý I/2016 là 33,63 USD/thùng).

Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 1.350 tỷ đồng, đạt 28,8% kế hoạch và bằng 98,4% so với cùng kỳ. 

Trong đó, lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu  là 755 tỷ đồng, tương đương 55,9% tổng lợi nhuận hợp nhất. Các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 595 tỷ đồng, tương đương 44,1%.

Cụ thể lợi nhuận trong các lĩnh vực khác của Petrolimex như sau:

- Hoá dầu, nhựa đường, hóa chất đạt 224 tỷ đồng;

- Kinh doanh gas đạt 45 tỷ đồng;

- Vận tải viễn dương, vận tải đường sông, vận tải bộ đạt 53 tỷ đồng;

- Nhiên liệu hàng không đạt 83 tỷ đồng;

- Kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng đạt 57 tỷ đồng;

- Kinh doanh kho đạt 57 tỷ đồng;

- Hai công ty tại nước ngoài đạt 15 tỷ đồng;

- Các lĩnh vực khác như xây lắp, cơ khí, hạ tầng, tin học, xuất nhập khẩu… đạt 61 tỷ đồng.

Cổ phiếu của Petrolimex (mã: PLX) mới niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh từ ngày 21.4.2017. Giá giao dịch của PLX ở mức 46.900 đồng vào ngày 9/5/2017.