Quảng Ninh đặt mục tiêu GDP bình quân đầu người 2023 hơn 9,4 nghìn USD

Tùng Anh - 16:28, 27/09/2023

TheLEADERTỉnh Quảng Ninh kỳ vọng cán đích tăng trưởng trên hai con số 8 năm liên tiếp, thu ngân sách nhà trước đạt trên 54 nghìn tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 9.400USD.

Quảng Ninh đặt mục tiêu GDP bình quân đầu người 2023 hơn 9,4 nghìn USD
Hội nghị lần thứ 39 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh

Đó là các con số được đưa ra tại hội nghị lần thứ 39 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh sau những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng vừa qua. 

Theo đó, tăng trưởng GRDP 9 tháng ước đạt gần 10%. Trong đó, tăng trưởng mạnh nhất ở khu vực dịch vụ (12,76%), tiếp đến là công nghiệp xây dựng (9,08%) và khu vực nông, lâm nghiệp (4,19%). 

Tổng lượng khách du lịch ước đạt gần 13 triệu lượt, tăng 41,7% cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch đạt 24.460 tỷ đồng, tăng 34,8% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 40.680 tỷ đồng, tăng 4% cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 28.680 tỷ đồng, tăng 3% cùng kỳ, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 12.000 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. 

Tổng vốn thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của Quảng Ninh từ đầu năm đến nay đạt 853 triệu USD. Chín tháng ước có 2.049 đơn vị thành lập mới, tăng 6,8% so cùng kỳ.

Công tác quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường, chuyển đổi số được thúc đẩy tăng cường. Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong vùng Đồng bằng sông Hồng hoàn thành phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Đồng thời, Quảng Ninh đã hoàn thành quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040 và quy hoạch chung một số địa phương cấp huyện. Đó là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và thu hút đầu tư dự án, công trình trọng điểm, động lực.

Cũng trong 9 tháng, Quảng Ninh hoàn thành nhiều mục tiêu phát triển văn hóa, xã hội, con người của cả giai đoạn 2020 - 2025. Đó là đồng thời hoàn thành trước 3 năm cchương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và hoàn thành trước 3 năm chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Đời sống nhân dân, nhất là khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo không ngừng được cải thiện.

Để đạt được những kết quả đó, Quảng Ninh không ngừng đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, bao trùm. Tỉnh thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế phù hợp với bối cảnh mới, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch, đầu tư công và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế một cách tích cực, đúng hướng. Tỉnh cũng đồng thời tiếp tục quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược. 

Tiếp đà phát triển dù đang ở trong một giai đoạn khó khăn và nhiều thách thức, Quảng Ninh vẫn quyết tâm hướng đến tăng trưởng kinh tế quý IV/2023 đạt 14,5%, cả năm đạt trên 11%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh quý IV kỳ vọng đạt 13.165 tỷ đồng, cả năm 2023 đạt 54.000 tỷ đồng và giữ vững chỉ tiêu đã có trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức.

Đáng chú ý, việc duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP hai con số sẽ đi đôi với nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển bền vững, quản trị rủi ro, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế đêm, kinh tế tuần hoàn. 

Quảng Ninh quyết nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài chất lượng cao, có trọng tâm, trọng điểm vào các khu công nghiệp, khu kinh tế bảo đảm thực chất, hiệu quả và bền vững.