Quốc hội phê duyệt gói miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp

Nhật Hạ - 16:36, 21/10/2021

TheLEADERTheo tính toán trước đó của Chính phủ, tổng gói hỗ trợ miễn, giảm thuế lần này ước khoảng 21.300 tỷ đồng.

Quốc hội phê duyệt gói miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp
Doanh nghiệp có doanh thu không quá 200 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết 406 về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

Theo đó, doanh nghiệp có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu giảm so với năm 2019 sẽ được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2021.

Trường hợp mới thành lập, hợp nhất hoặc sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020, 2021 sẽ không áp dụng tiêu chí doanh thu năm 2021 giảm so với 2019.

Hộ kinh doanh, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch trong năm 2021 sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp của quý III và IV/2021. Danh sách các đối tượng diện được miễn thuế sẽ do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quyết định.

Chính sách này sẽ không áp dụng việc miễn thuế đối với các khoản thu nhập, doanh thu từ cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm; sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số; quảng cáo số.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đồng ý giảm thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh từ ngày 1/11/2021 đến 31/12/2021.

Lĩnh vực sẽ được giảm thuế này gồm: dịch vụ vận tải (đường sắt, đường thuỷ, hàng không, đường bộ); dịch vụ lưu trú, ăn uống; đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ liên quan quảng bá, tổ chức tour du lịch. Doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm, dịch vụ xuất bản; dịch vụ điện ảnh, chương trình truyền hình, ghi âm, xuất bản âm nhạc; sáng tác, nghệ thuật và giải trí; thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; thể thao, vui chơi và giải trí. Tuy nhiên không bao gồm phần mềm xuất bản và các hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh theo hình thức trực tuyến.

Mức thuế giá trị gia tăng được giảm tùy thuộc vào phương pháp tính thuế giá trị gia tăng. Tức là, nếu nộp theo phương pháp khấu trừ sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thì được giảm 30% mức thuế này. Nếu nộp theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng với hàng hóa, dịch vụ.

Bên cạnh đó, nghị quyết cũng quy định miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020, 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong năm 2020. Trường hợp doanh nghiệp đã trả tiền chậm nộp thì không được thoái hoàn.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chịu trách nhiệm thực hiện nội dung nghị quyết này, đồng thời rà soát, thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhằm giảm chi phí đầu vào.

Chính phủ cũng được giao nghiên cứu phương án hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên chi phí lao động; phương án sử dụng ngân sách cấp bù lãi suất tiền vay cho doanh nghiệp, tổ chức bị ảnh hưởng nặng bởi dịch để phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Tại tờ trình gửi Quốc hội vào giữa tháng 9/2021, theo tính toán của Chính phủ, tổng gói hỗ trợ miễn, giảm thuế lần này ước khoảng 21.300 tỷ đồng.