Quỹ khởi nghiệp SVF giúp thương mại hóa các ý tưởng khoa học

Bảo Anh - 10:08, 28/09/2017

TheLEADERViện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam và Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học - công nghệ Việt Nam (SVF), một quỹ đầu tư phi lợi nhuận có trụ sở tại TP.HCM, đã hợp tác để tài trợ cho các nhà khoa học trong nước.

Quỹ khởi nghiệp SVF giúp thương mại hóa các ý tưởng khoa học
Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam và Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học - công nghệ Việt Nam (SVF) ký kết hợp tác vào ngày 27/9 tại Hà Nội.

SVF là quỹ đầu tư phi lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam thực hiện đầu tư cũng như hỗ trợ hoạt động và giúp mở rộng mạng lưới cho các doanh nghiệp mới thành lập. Quỹ đặc biệt quan tâm tới các công ty về nông nghiệp.

Với cách tiếp cận phi lợi nhuận, SVF sẽ sử dụng lợi nhuận thu được từ các khoản đầu tư trước để tài trợ cho các công ty mới khởi nghiệp.

SVF sẽ đóng vai trò là cầu nối để giới thiệu các dự án khởi nghiệp cho Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ để tiến hành hỗ trợ nghiên cứu và phát triển cũng như để liên kết với các nhà đầu tư.

"Các nhà khoa học có những ý tưởng tuyệt vời, nhưng họ cần có các cầu nối để những nghiên cứu của họ tiến tới giai đoạn thương mại hóa”, ông Phạm Duy Hiếu, Giám đốc điều hành của quỹ, nói.

Sự hợp tác này sẽ thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhà nghiên cứu, kỹ sư – những người có thể tạo ra các sản phẩm cuối cùng – với các nhà đầu tư - những người sẽ cung cấp kiến thức về thị trường để giúp thương mại hóa các dự án nghiên cứu.

Ông khẳng định rằng, các nhà khoa học nên được là chính họ, để có thể tập trung vào việc xây dựng các sản phẩm ở giai đoạn ý tưởng.

"Nếu các nhà khoa học bắt tay xây dựng một doanh nghiệp, ý tưởng của họ có thể là mối đe dọa cho các công ty hiện tại. Nhưng các công ty lớn với năng lực tài chính mạnh hơn có thể đánh bại các ý tưởng này ngay từ giai đoạn ban đầu. Chúng tôi muốn các công ty lớn xem các doanh nghiệp nhỏ hơn làm cơ hội đầu tư thay vì cạnh tranh", ông Hiếu nói.

"Chỉ có khoa học và công nghệ mới là bền vững, bởi khi bạn có sự đổi mới, bạn sẽ không ngừng phát minh ra sản phẩm mới và sẽ có khả năng cạnh tranh", bà Nguyễn Thị Hòe, Chủ tịch hãng sản xuất sơn KOVA, nhà tài trợ cho SVF, nhận định.