Tăng trưởng doanh thu dịch vụ 11 tháng tại Thanh Hóa dẫn đầu cả nước

Vinh Anh - 17:11, 29/11/2017

TheLEADERTổng cục Thống kê vừa công bố số liệu cho thấy, hoạt động bán lẻ và kinh doanh dịch vụ tiếp tục xu hướng tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, so với cùng kỳ năm trước, 11 tháng qua, Thanh hóa dẫn đầu về tăng trưởng doanh thu kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và các dịch vụ khác.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 ước đạt 344,8 nghìn tỷ đồng, tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Tăng trưởng doanh thu dịch vụ 11 tháng tại Thanh Hóa dẫn đầu cả nước

Tính chung 11 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 3.600,7 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 9,5% (cùng kỳ năm 2016 tăng 8,9%).

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 11 tháng ước tính đạt 2.697,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 74,9% tổng mức và tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước.

Một số địa phương có mức tăng khá về doanh thu bán lẻ gồm Quảng Ninh tăng 19,2%; Bình Dương tăng 18,7%; Lào Cai tăng 18,5%; Bình Phước tăng 17,9%; Gia Lai tăng 16,3%; Long An tăng 16,1%; Hà Nam tăng 15,9%; Thanh Hóa tăng 14,7%; Vĩnh Phúc tăng 14,2%; Bắc Giang tăng 14,2%; Bạc Liêu tăng 13,4%.

Tăng trưởng doanh thu dịch vụ 11 tháng tại Thanh Hóa dẫn đầu cả nước 1

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 11 tháng ước tính đạt 445,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,4% tổng mức và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu của Thanh Hóa tăng 16,7%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 13,1%; Lâm Đồng tăng 11,9%; Hà Nội tăng 9,8%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 8,3%.

Doanh thu du lịch lữ hành 11 tháng năm nay ước tính đạt 33,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu của Thanh Hóa tăng 20,3%; Khánh Hòa tăng 19,3%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 18,4%; Hải Phòng tăng 17,6%; Hà Nội tăng 11,5%.

Doanh thu dịch vụ khác 11 tháng ước tính đạt 424,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,8% tổng mức và tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2016. Một số địa phương có doanh thu tăng khá: Thanh Hóa tăng 17,8%; Khánh Hòa tăng 15,5%; Lâm Đồng tăng 12,4%; Bắc Giang tăng 11,7%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 10,5%; Thái Bình tăng 9,2%; Hà Nội tăng 5,6%.