Tập đoàn FLC bổ nhiệm bà Bùi Hải Huyền làm Tổng Giám đốc

Lam Giang - 19:45, 18/03/2020

TheLEADERTập đoàn FLC vừa công bố nghị quyết về việc bổ nhiệm bà Bùi Hải Huyền giữ cương vị Tổng giám đốc tập đoàn và bà Hương Trần Kiều Dung thôi kiêm nhiệm Tổng giám đốc từ ngày 19/3/2020.

Tập đoàn FLC bổ nhiệm bà Bùi Hải Huyền làm Tổng Giám đốc
Bà Bùi Hải Huyền, tân Tổng giám đốc của Tập đoàn FLC.

HĐQT Tập đoàn FLC nhìn nhận, với những thách thức chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2020, FLC cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, trong đó có việc luân chuyển cán bộ cấp cao của tập đoàn, với mục đích nhằm tạo ra sự thích ứng linh hoạt với giai đoạn có nhiều biến động, nhưng quan trọng hơn là sẵn sàng chuẩn bị cho việc đón nhận những cơ hội mới sau quãng thời gian nền kinh tế gặp khó khăn vì bệnh dịch.

Theo đó, HĐQT Tập đoàn FLC chính thức bổ nhiệm bà Bùi Hải Huyền, Phó tổng giám đốc tập đoàn giữ chức vụ Tổng giám đốc tập đoàn từ ngày 19/3/2020.

Bà Bùi Hải Huyền đảm nhiệm chức Phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC từ tháng 12/2015. Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hành, quản trị, tư vấn và triển khai dự án tại nhiều doanh nghiệp lớn, bà Huyền hiện giữ cương vị lãnh đạo quan trọng tại các đơn vị kinh doanh nòng cốt của Tập đoàn FLC như quản lý khách sạn, dịch vụ du lịch và nghỉ dưỡng, nông nghiệp công nghệ cao, hàng không, nông dược…

Kinh nghiệm điều hành hiệu quả và đa dạng của bà Bùi Hải Huyền được HĐQT Tập đoàn FLC nhận định là phù hợp cho các mục tiêu của FLC trong giai đoạn mới, đặc biệt trong vai trò kết nối tất cả các mảng kinh doanh của tập đoàn và các đơn vị thành viên, điều phối thống nhất và tập trung các nguồn lực trong toàn hệ thống.

Đồng thời, Phó chủ tịch HĐQT Hương Trần Kiều Dung thôi kiêm nhiệm Tổng giám đốc, để tập trung tham gia và chịu trách nhiệm cho công tác hoạch định và quản trị chung trong các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, đặc biệt là bất động sản. Bà Dung hiện cũng là Chủ tịch HĐQT của FLCHomes.

HĐQT FLC nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, Ban lãnh đạo tập đoàn sẽ ngày càng thích ứng, hỗ trợ nhau chặt chẽ trong mọi công việc, nhiệm vụ.