Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng Ban chỉ đạo quốc gia xây dựng đặc khu kinh tế

Tùng Anh - 22:12, 19/01/2018

TheLEADERThủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng Ban chỉ đạo quốc gia xây dựng đặc khu kinh tế
Một góc Vân Đồn, Quảng Ninh. Ảnh: TL

Theo quyết định số 56/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (Ban chỉ đạo).

Ba đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đang được xây dựng đề án phát triển bao gồm: Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang).

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo.

Ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban tổ chức Trung ương và ông Uông Chu Lưu, Phó chủ tịch Quốc hội làm Phó trưởng Ban chỉ đạo.

Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư và ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Ủy viên thường trực. 

Các ủy viên khác là lãnh đạo các cơ quan, bộ, ngành, địa phương liên quan.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng liên quan đến các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Hoạt động, phân công trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên của Ban chỉ đạo thực hiện theo Quy chế hoạt động do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bộ Kế hoạch và đầu tư là cơ quan thường trực ban và thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo gồm đại diện Bộ Kế hoạch và đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và một số cơ quan liên quan.

Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí trong dự toán chi hoạt động hàng năm của Bộ Kế hoạch và đầu tư theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.