Analytic
Hotline: 08887 08817

Vietnam Airlines lỗ thêm 3.500 tỷ đồng trong quý 3

Nhờ có số vốn mà các nhà đầu tư bơm thêm, Vietnam Airlines đã thoát cảnh âm vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối quý 3. Mặc dù vậy, vốn chủ sở hữu cũng chỉ còn gần 1.500 tỷ đồng