Thực hiện quản trị công ty tốn kém chi phí như thế nào?

Lam Giang - 10:19, 16/09/2019

TheLEADERQuản trị công ty hiệu quả thực sự đòi hỏi công ty phải phát sinh chi phí.

Thực hiện quản trị công ty tốn kém chi phí như thế nào?
Quản trị công ty không phải là một công việc có thể thực hiện xong trong ngắn hạn mà là một quá trình diễn ra liên tục.

Một số chi phí có thể kể ra bao gồm việc tuyển dụng các thành viên chuyên trách trong bộ máy quản trị, chẳng hạn Thư ký công ty, các thành viên Hội đồng quản trị độc lập và có kinh nghiệm, các kiểm toán viên nội bộ, và các nhà chuyên gia quản trị công ty khác.

Ngoài ra, công ty có thể cần phải trả tiền thuê luật sư, tư vấn và kiểm toán độc lập. Chi phí cho việc minh bạch hóa thông tin cũng khá cao. Hơn nữa, công việc này đòi hỏi Hội đồng quản trị và Ban giám đốc phải tốn nhiều thời gian, đặc biệt là trong giai đoạn đầu.

Do chi phí cao nên các công ty lớn thường dễ dàng hơn trong việc triển khai các hoạt động quản trị do họ có nhiều nguồn lực hơn so với các công ty nhỏ vốn có nguồn lực eo hẹp. Tuy nhiên, do tính hiệu quả lâu dài và sự phát triển vững bền trong tương lai, việc các công ty đầu tư cho quản trị công ty là hoàn toàn xứng đáng, đầu tư cho quản trị công ty là đầu tư cho tương lai.

Cần phải lưu ý rằng quản trị công ty không phải là một công việc có thể thực hiện xong trong ngắn hạn mà là một quá trình diễn ra liên tục. Dù xây dựng cơ cấu và áp dụng bao nhiêu quy trình quản trị công ty đi chăng nữa, công ty cũng phải thường xuyên cập nhật và rà soát lại các cơ cấu và các quy trình đó.

Thị trường thường chỉ đền đáp cho những công ty có cam kết dài hạn đối với các biện pháp quản trị công ty hiệu quả chứ không đền đáp cho những gì hời hợt và mang tính nhất thời.

Nhà đầu tư quan tâm về quản trị công ty như thế nào?

Ngoài việc dựa trên các báo cáo tài chính của công ty để đánh giá năng lực tài chính trước khi đầu tư, việc quản trị công ty cũng được nhà đầu tư đánh giá cẩn trọng trước khi quyết định đầu tư.

Thông thường, các nhà đầu tư phân tích quản trị công ty về một số khía cạnh như năng lực quản lý, tính hiệu quả của các kế hoạch, tính công khai minh bạch về tài chính của công ty, cấu trúc, thành phần HĐQT và ban điều hành và những thông tin liên quan tới giao dịch của ban lãnh đạo, người nội bộ và liên quan của công ty.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm tới các thông tin về các biện pháp bảo vệ cổ đông thiểu số, ví dụ như quyền bỏ phiếu biểu quyết hoặc các quyền có liên quan đến những thay đổi trong việc kiểm soát công ty.


Xem thêm: Quản trị Công ty - Những câu hỏi thường gặp