Analytic
Hotline: 08887 08817

Ai có trách nhiệm bảo vệ quyền của cổ đông?

Diễn đàn quản trị - 10:16, 02/10/2019

Việc bảo vệ các quyền cổ đông là vấn đề cốt lõi trong quản trị công ty và là một nhân tố quan trọng để mang lại niềm tin cho các nhà đầu tư.

Hội đồng quản trị nên họp bao nhiêu lần mỗi năm?

Diễn đàn quản trị - 10:53, 01/10/2019

Không có con số chính xác về việc hội đồng quản trị (HĐQT) nên họp bao nhiêu lần trong một năm. Tuy nhiên, những công ty nhỏ cũng thường họp tối thiểu hàng quý, công ty lớn có thể họp 8 lần/năm.

Ai có quyền khiếu kiện thành viên hội đồng quản trị?

Diễn đàn quản trị - 13:14, 30/09/2019

Đó là cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn 6 tháng.

Hội đồng quản trị doanh nghiệp nên thường xuyên tự vấn 6 câu hỏi này

Diễn đàn quản trị - 11:22, 25/09/2019

Đối với hiệu quả hoạt động của mỗi HĐQT công ty, việc đánh giá chung chung sẽ không giúp nhận ra những vấn đề HĐQT cần cải thiện, do đó công ty cần lập ra những tiêu chí để đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT.

Thành viên hội đồng quản trị độc lập, họ là ai?

Diễn đàn quản trị - 11:18, 24/09/2019

Hiện tại, đối với các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, sự tham gia của thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập là bắt buộc theo quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng.

Một cấu trúc HĐQT hoàn hảo cần như thế nào?

Diễn đàn quản trị - 10:00, 23/09/2019

Không có một mô hình hội đồng quản trị (HĐQT) hoàn hảo cho tất cả các công ty. Một cấu trúc HĐQT hợp lý bao gồm số lượng, thành phần của HĐQT tùy thuộc và nhu cầu của công ty.

Tại sao Chủ tịch HĐQT không nên kiêm Tổng giám đốc?

Diễn đàn quản trị - 10:30, 19/09/2019

Vai trò của Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc khác nhau về mặt bản chất và tùy vào từng trường hợp, công ty cần xem xét tách bạch hai chức danh này.

Thực hiện quản trị công ty tốn kém chi phí như thế nào?

Diễn đàn quản trị - 10:19, 16/09/2019

Quản trị công ty hiệu quả thực sự đòi hỏi công ty phải phát sinh chi phí.

Tại sao cần quản trị công ty tốt?

Diễn đàn quản trị - 09:43, 11/09/2019

Nhiều nghiên cứu quốc tế cho thấy những doanh nghiệp trên thế giới được quản trị tốt thường có hiệu quả hoạt động tốt hơn về khía cạnh thương mại.

Làm sao để doanh nghiệp thực thi quản trị công ty hiệu quả?

Diễn đàn quản trị - 14:40, 09/09/2019

Để có thể áp dụng và thực thi được một khuôn khổ quản trị công ty hiệu quả thì sự cam kết và thực thi của ban lãnh đạo công ty là hết sức quan trọng.