Tỉnh nào có nhiều dự án đầu tư vốn nhà nước kém hiệu quả nhất?

Hàn Tín - 09:40, 21/09/2017

TheLEADERTính đến thời điểm 25/8/2017, theo báo cáo của các địa phương có 21 dự án có dấu hiệu đầu tư không hiệu quả

Tỉnh nào có nhiều dự án đầu tư vốn nhà nước kém hiệu quả nhất?
Khu du lịch Bửu Long, Đồng Nai.

Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết, trong số các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương đã gửi báo cáo, có 30 địa phương báo cáo không có các dự án có dấu hiệu đầu tư không hiệu quả thuộc các doanh nghiệp nhà nước do các cơ quan này là đại diện chủ sở hữu.

Tính đến thời điểm 25/8/2017, theo báo cáo của các địa phương có 21 dự án có dấu hiệu đầu tư không hiệu quả tập trung vào các nhóm như sau:

Số dự án có tổng mức đầu tư phải điều chỉnh tăng so với mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: 4 dự án. Số dự án tạm dừng hoạt động hoặc đầu tư dở dang, chưa đưa vào hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng kế hoạch đầu tư: 10 dự án.

Số dự án đầu tư đã đi vào hoạt động nhưng không đảm bảo công suất thiết kế, không bù đắp được chi phí vận hành; chi phí sản xuất thực tế cao hơn chi phí sản xuất theo tính toán khi thiết kế dự án (báo cáo nghiên cứu khả thi); thời gian lỗ thực tế kéo dài hơn thời gian lỗ kế hoạch: 7 dự án.

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các dự án có dấu hiệu đầu tư không hiệu quả tại các địa phương tập trung chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản, phát triển hạ tầng (khu công nghiệp), nông nghiệp (thuỷ sản, lâm nghiệp).

Ngoài ra có 2 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang và Xổ số kiến thiết Vĩnh Long đang thực hiện đầu tư vào các dự án bất động sản, xây dựng nhà máy không phải là ngành nghề kinh doanh chính hoặc ngành nghề kinh doanh liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính với tổng mức đầu tư được phê duyệt khoảng 535 tỷ đồng.

Đây là các lĩnh vực đầu tư không phù hợp với quy định tại Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015”.

Đối với một số dự án có dấu hiệu đầu tư không hiệu quả của các địa phương cụ thể như sau:

UBND tỉnh Điện Biên: Theo báo cáo tại Công văn số 183/BC-UBND, giai đoạn 2000-2009 Điện Biên có 1 dự án nhóm B do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Điện Biên đầu tư (dự án xây dựng Khu nhà nghỉ hồ Uva). Tính đến 2015, dự án đã lỗ 8,169 tỷ đồng. Đến 30/10/2015, dự án đã được bán đấu giá thành công và thu về 6,75 tỷ đồng.

UBND tỉnh Đồng Nai:

Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai: Theo báo cáo tại Công văn số 6835/UBND-KT, Tổng công ty có 3 dự án đầu tư có dấu hiệu không hiệu quả, bao gồm: Dự án nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm và chế biến thực phẩm; Dự án Khu liên hợp Công nông nghiệp Dofico và Dự án Khu du lịch Bửu Long.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai: Có 1 dự án đầu tư có dấu hiệu không hiệu quả là dự án đầu tư xây dựng Xí nghiệp In Đồng Nai. Dự án hiện đã tạm dừng triển khai do Xí nghiệp In hoạt động thua lỗ 3 năm liên tiếp.

UBND tỉnh Hà Tĩnh: Theo báo cáo tại Công văn số 3939/UBND-KT1, tỉnh Hà Tĩnh có 01 dự án đầu tư của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn là Dự án xây dựng Nhà máy chế biến gỗ (tổng mức đầu tư được phê duyệt là 16,318 tỷ đồng, dự án đã dừng thực hiện từ năm 2014).

UBND TP. Hải Phòng: Theo báo cáo tại Công văn số 3870/UBND-ĐMDN, TP. Hải Phòng có 4 dự án có dấu hiệu đầu tư không hiệu quả bao gồm 3 dự án đang sản xuất, vận hành và 1 dự án dừng hoạt động đều của Công ty Chế biến thuỷ sản xuất khẩu Hải Phòng (tổng mức đầu tư được phê duyệt sau cùng khoảng 110 tỷ đồng), cụ thể như sau:

Đối với nhóm dự án đang sản xuất vận hành, là các dự án trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản (bao gồm 2 dự án là Dự án đầu tư nuôi tôm công nghiệp thí điểm tại Xí nghiệp nuôi trồng thuỷ sản Kiến Thụy; Dự án đầu tư xây dựng khu nuôi tôm công nghệ cao) và 1 dự án phục vụ hậu cần nghề cá (Dự án đầu tư xây dựng khu neo đầu tàu thuyền và khu dịch vụ hậu cần Bến cá Ngọc Hải – Đồ Sơn).

Đối với dự án tạm dừng hoạt động là Dự án nuôi tôm thương phẩm.

UBND tỉnh Quảng Ninh: Theo báo cáo tại Công văn số 103/BC-UBND, tỉnh Quảng Ninh có 2 dự án đầu tư có dấu hiệu không hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp (Dự án đầu tư xây dựng nhà máy ván sợi MDF của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hoành Bồ) và lĩnh vực nông nghiệp (Dự án đầu tư trồng cây ăn quả của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Triều).

UBND tỉnh Tiền Giang: Theo báo cáo tại Công văn số 1197/SKHĐT-KTN, tỉnh Tiền Giang có 02 dự án đầu tư có dấu hiệu đầu tư không hiệu quả của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang đầu tư trong lĩnh vực cấp nước sạch (Dự án xây dựng Nhà máy nước Đồng Tâm do Công ty TNHH MTV) và kinh doanh bất động sản (Góp vốn vào CTCP Du lịch Mê kông – Mỹ Tho để xây dựng khách sạn 4 sao Golf - Mỹ Tho của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang).

UBND tỉnh Vĩnh Long: Theo báo cáo tại Công văn số 186/BC-UBND, tỉnh Vĩnh Long có 01 dự án đầu tư có dấu hiệu đầu tư không hiệu quả của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long đầu tư trong lĩnh vực bất động sản (góp vốn xây dựng dự án khách sạn Sài Gòn – Vĩnh Long). Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 150 tỷ đồng (Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long góp 66,67% vốn), hiện đang đầu tư dở dang, chưa hoàn thành.

UBND tỉnh Đắk Nông: Theo báo cáo tại Công văn số 4355/UBND-KTKH, tỉnh Đắk Nông có 05 dự án đầu tư có dấu hiệu đầu tư không hiệu quả của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Nam Tây Nguyên (3 dự án) và Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk Wil (2 dự án) với tổng mức đầu tư là 288 tỷ đồng. Cả 5 dự án này đã tạm ngừng hoạt động.