Trung Quốc thu hút số bằng sáng chế nước ngoài lớn thứ hai thế giới

Hường Hoàng - 07:00, 16/08/2022

TheLEADERCục Sở hữu Trí tuệ Quốc gia Trung Quốc (CNIPA) gần đây đã công bố Báo cáo Thường niên năm 2021. Số lượng đơn đăng ký sở hữu trí tuệ trong nước và quốc tế của Trung Quốc tiếp tục tăng lên và ở mức rất cao. Ngoài ra, quốc gia này cũng đã sử dụng ứng dụng đăng ký sáng chế điện tử rất hiệu quả.

Trung Quốc thu hút số bằng sáng chế nước ngoài lớn thứ hai thế giới
Trung Quốc đang đầu tư ngày càng nhiều vào hoạt động đổi mới sáng tạo (Ảnh: livemint.com)

Bài viết này cung cấp một số thông tin nổi bật về hoạt động nộp đơn và cấp bằng sở hữu trí tuệ của Trung Quốc trong năm 2021.

Hoạt động nộp đơn

Năm 2021, CNIPA đã nhận được khoảng 1,58 triệu đơn đăng ký bằng sáng chế, tăng 5,9% so với năm 2020. Trong số các đơn đăng ký này, 90% được nộp bởi các đơn vị trong nước và 10% từ các đơn vị nước ngoài. Có thể nói rằng số lượng khoảng 158.000 đơn đăng ký của các tổ chức nước ngoài là rất lớn và con số này vẫn tiếp tục tăng.

CNIPA đã nhận được khoảng 2,85 triệu đơn đăng ký giải pháp hữu ích (giảm 2,5% so với năm 2020) và khoảng 806.000 đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp (tăng 4,6% so với năm 2020).

Với các đơn đăng ký từ nước ngoài, Nhật Bản và Mỹ một lần nữa là những quốc gia nộp đơn đăng ký sáng chế hàng đầu, tiếp theo là Hàn Quốc và Đức.

Trung Quốc thu hút số bằng sáng chế nước ngoài lớn thứ hai thế giới
Mười quốc gia nước ngoài có đơn xin cấp bằng sáng chế hàng đầu (Ảnh: Mondaq)

Vào năm 2021, 99,1% số đơn đăng ký sở hữu trí tuệ được nộp dưới dạng điện tử, chứng tỏ rằng đây là sự lựa chọn số một của người nộp đơn vào thị trường Trung Quốc ở thời điểm hiện tại.

Hoạt động thẩm định

Hơn 1,2 triệu thủ tục thẩm định đơn đăng ký sáng chế đã được hoàn thành vào năm 2021, với thời gian chờ giải quyết trung bình giảm xuống còn 18,5 tháng. CNIPA đã thực hiện phân loại những trường hợp có thời gian chờ xử lý dài; và năm 2021 ghi nhận khoảng 217.000 trường hợp như vậy.

Trung Quốc thu hút số bằng sáng chế nước ngoài lớn thứ hai thế giới 1
Hoạt động thẩm định đơn (Ảnh: Mondaq)

Hoạt động cấp bằng

Năm 2021, Cục Sở hữu Trí tuệ Quốc gia Trung Quốc đã cấp khoảng 696.000 bằng sáng chế (tăng 31% so với năm 2020). Trong số đó có khoảng 110.000 bằng sáng chế (tương đương 15,8%) được cấp cho các ứng viên nước ngoài. Tỷ lệ đơn đăng ký sáng chế được cấp là 55%.

CNIPA đã cấp khoảng 3,1 triệu bằng giải pháp hữu ích vào năm 2021, tăng 31% so với năm 2020. Số lượng bằng kiểu dáng công nghiệp được cấp đạt khoảng 786.000, tăng 7,3% so với năm 2020.

Trung Quốc thu hút số bằng sáng chế nước ngoài lớn thứ hai thế giới 2
Số lượng bằng sáng chế được cấp 10 năm qua (Ảnh: Mondaq)

Với 7.629 bằng sáng chế được cấp, Huawei một lần nữa dẫn đầu bảng xếp hạng những người nhận bằng sáng chế trong nước vào năm 2021, trong khi Samsung dẫn đầu những người nhận bằng sáng chế nước ngoài.

Tính đến cuối năm 2021, Trung Quốc có khoảng 3,5 triệu bằng sáng chế có hiệu lực. Trong số đó, khoảng 77% số bằng sáng chế thuộc về các đơn vị trong nước và khoảng 23% bằng sáng chế thuộc các đơn vị nước ngoài.

Năm 2021, CNIPA đã nhận được khoảng 73.000 đơn đăng ký sáng chế theo hệ thống PCT quốc tế. Trong số đó, khoảng 68.000 đơn đã được nộp bởi người nộp đơn trong nước. CNIPA đã hoàn thành khoảng 78.000 báo cáo tra cứu quốc tế. Số lượng đơn đăng ký sáng chế theo hệ thống PCT ở giai đoạn thẩm định đơn của Trung Quốc (hay còn gọi là pha quốc gia) đạt khoảng 107.000 đơn. Phần lớn các đơn đăng ký này là đơn đăng ký sáng chế, chỉ có 916 đơn đăng ký giải pháp hữu ích được nộp theo hệ thống này.

Hoạt động tái thẩm định và chấm dứt hiệu lực sáng chế

Cơ quan tái thẩm định và quyết định chấm dứt hiệu lực của CNIPA xử lý cả thủ tục tái thẩm định (liên quan đến việc từ chối đơn đăng ký bằng sáng chế) và thủ tục chấm dứt hiệu lực (liên quan đến tính hợp lệ của các bằng sáng chế đã cấp). Vào năm 2021, CNIPA đã nhận được khoảng 76.000 đơn yêu cầu tái thẩm định (cao hơn 39,2% - đây là con số tăng đáng kể so với năm 2020) và đã đưa ra kết luận cho khoảng 54.000 đơn.

Trong số những đơn tái thẩm định đã được tiếp nhận và đưa ra kết luận, hầu hết là đơn xin cấp bằng sáng chế. Thời gian chờ giải quyết trung bình cho thủ tục tái thẩm định là 16,4 tháng.

Năm 2021, CNIPA đã nhận được 7.628 đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực bằng sáng chế, tăng 23,5% so với năm 2020. Số lượng các đơn chấm dứt hiệu lực đã được kết luận giảm nhẹ xuống còn 7.065 trường hợp. Không giống như các trường hợp tái thẩm định, 44% các trường hợp vô hiệu liên quan đến bằng giải pháp hữu ích và 34% liên quan đến bằng kiểu dáng công nghiệp. Trong khi đó, chỉ có 22% liên quan đến bằng sáng chế. Thời gian chờ giải quyết trung bình cho những trường hợp vô hiệu là 5,8 tháng.

Kết quả tổng quan của những trường hợp đã được đưa ra kết luận

Có thể thấy, vào năm 2021, hoạt động nộp đơn sở hữu trí tuệ, hoạt động thẩm định lại và hủy bỏ hiệu lực của Trung Quốc, tiếp tục đạt ở mức rất cao và ngày càng tăng lên. Đồng thời, CNIPA đã làm giảm được thời gian chờ tổng thể. Các cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài vẫn tiếp tục coi Trung Quốc là một quốc gia có quyền tài phán rất quan trọng. Ta có thể thấy rất rõ điều này thông qua số lượng đơn đăng ký sở hữu trí tuệ lớn và vẫn đang tăng lên (vào khoảng 158.000 đơn) của những người nộp đơn nước ngoài.

Đây là con số lớn hơn rất nhiều so với số đơn đăng ký sáng chế có nguồn gốc nước ngoài mà bất kỳ cơ quan cấp bằng sáng chế nào khác trên thế giới nhận được ngoại trừ Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO).