Ủy ban Chứng khoán chưa chấp thuận vận hành KRX từ 2/5

Dũng Phạm - 09:17, 26/04/2024

TheLEADERSau 12 năm triển khai và nhiều lần “trễ hẹn”, dự án KRX vẫn chưa thể đi vào hoạt động, điều này có thể gây cản trở quá trình nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có văn bản hỏa tốc gửi các Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán (VSDC) trả lời về tờ trình chấp thuận vận hành chính thức hệ thống công nghệ thông tin KRX.

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, UBCKNN cho biết việc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) trình UBCKNN đề xuất chấp thuận vận hành chính thức hệ thống công nghệ thông tin KRX khi chưa có báo cáo Bộ Tài chính, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) và chưa có ý kiến của các đơn vị thụ hưởng (HNX, VSDC) là chưa đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Cụ thể, hệ thống công nghệ thông tin KRX hiện chưa có biên bản nghiệm thu tổng thể giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị thụ hưởng là chưa đảm bảo tuân thủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Báo cáo của HOSE tại tờ trình chưa thể hiện hệ thống công nghệ thông tin KRX đã được đơn vị chủ quan phê duyệt cấp độ an toàn thông tin (cấp độ 4) theo quy định của Bộ Thông tin và truyền thông và Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống.

Về sự chuẩn bị của các thành viên, hiện chưa có văn bản chính thức của các thành viên về tính sẵn sàng kết nối với hệ thống công nghệ thông tin KRX cũng như khả năng cung cấp dịch vụ chứng khoán cho nhà đầu tư sau khi kết nối.

Do vậy, UBCKNN đã có công văn yêu cầu các Sở giao dịch và VSDC thực hiện, báo cáo và có phương án giải quyết các nội dung liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin KRX.

Căn cứ nội dung trên, UBCKNN chưa đủ cơ sở để chấp thuận đề nghị của HOSE đưa hệ thống công nghệ thông tin KRX vào vận hành chính chính thức vào ngày 2/5/2024.

Trước đó, Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cũng đã gửi thông báo khẩn đến các công ty chứng khoán kế hoạch chuyển đổi hệ thống giao dịch mới KRX chuẩn bị cho triển khai chính thức vào ngày 2/5/2024.

Hệ thống KRX là hệ thống công nghệ thông tin quản lý và điều hành giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam, được Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM ký kết với Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) vào năm 2012.

Như vậy sau 12 năm triển khai và nhiều lần “trễ hẹn”, dự án KRX vẫn chưa thể đi vào hoạt động chính thức.

Theo các chuyên gia, việc vận hành KRX là một bước tiến mới đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Hệ thống KRX không chỉ hỗ trợ triển khai các sản phẩm mới, cải thiện thanh khoản mà còn giúp thay thế toàn bộ hệ thống giao dịch và hệ thống thanh toán bù trừ hiện nay, đây cũng là điều kiện cần để các tổ chức xếp hạng xem xét nâng hạng thị trường Việt Nam lên thị trường mới nổi.

Theo ước tính của Chứng khoán BSC, trong trường hợp nếu MSCI và FTSE Russell nâng hạng Việt Nam lên thị trường chứng khoán mới nổi sẽ có khoảng 3,5-4 tỷ USD mua mới các cổ phiếu Việt Nam.

Riêng FTSE Russell, sau khi chính thức nâng hạng, dự kiến thị trường sẽ đón nhận khoảng 1,3-1,5 tỷ USD từ các quỹ đầu tư mở/ETF tham chiếu theo bộ chỉ tiêu của FTSE.