Vietcombank báo lãi 11 nghìn tỷ đồng năm 2017

Minh An - 10:54, 12/01/2018

TheLEADERĐây là mức lợi nhuận kỷ lục một ngân hàng Việt Nam đạt được trong năm tài chính.

Báo cáo tại Hội nghị triển khai kinh doanh 2018 của Vietcombank, ông Phạm Quang Dũng, Tổng Giám đốc Vietcombank cho biết năm 2017, huy động vốn của ngân hàng đạt 889.724 tỷ đồng, tăng 38,7% so với năm 2016.

Nếu loại trừ giao dịch Sabeco, huy động vốn của Vietcombank, đạt 780 nghìn tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2016.

Trong tổng nguồn vốn, huy động vốn từ khối FDI đạt 72.380 tỷ đồng, tăng 28,1% so với 2016, thực hiện 113,3% kế hoạch 2017. Huy động vốn không kỳ hạn thị trường I tăng 27,2% so với 2016 và chiếm tỷ trọng 29,4% vốn huy động.

Huy động vốn ngoại tệ đạt gần 6 tỷ USD, tăng 17,6% so với 2016, chiếm tỷ trọng 18,2% tổng huy động vốn của ngân hàng.

Tín dụng của Vietcombank tăng trưởng 17,2% và đạt 553 nghìn tỷ đồng. Ngân hàng cho biết, trong năm qua cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo đúng định hướng gia tăng tỷ trọng tín dụng bán lẻ và giảm dần tín dụng bán buôn.

Tỷ trọng tín dụng bán buôn/bán lẻ tương ứng là 59,2%/40,8%; trong khi năm 2016 cơ cấu là 66,9%/33,1%. Kỳ hạn tín dụng được kiểm soát theo hướng mở rộng tỷ trọng tín dụng ngắn hạn và tiếp tục kiểm soát tỷ trọng tín dụng trung dài hạn dưới mức 46%.

Về chất lượng tín dụng, ông Dũng cho biết nợ tỷ lệ nợ xấu của Vietcombank cuối năm 2017 là 1,11%, giảm 0,35% so với năm 2016.

Lợi nhuận trước dự phòng rủi ro của ngân hàng ghi nhận 17.206 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ 2016 . Lợi nhuận trước thuế đạt 11.018 tỷ đồng, tăng 32,9% so với năm 2016.

Vietcombank đang giá trị vốn hóa cao nhất trong số các ngân hàng niêm yết, gần 10 tỷ USD, cao gấp đôi so với vốn hóa của Vietinbank và BIDV. Giá cổ phiếu VCB cũng cao nhất trong số các cổ phiếu ngân hàng, hiện ở mức 58.800 đồng.

Mới đây, Vietcombank đã công bố giảm lãi suất cho vay 0,5% đối 5 nhóm khách hàng ưu tiên theo quy định của NHNN và 2 nhóm doanh nghiệp khác là nông nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp khởi nghiệp.

Chính sách này áp dụng cho cả các khoản vay mới từ ngày 15/1/2018 và các khoản vay cũ có lãi suất trên 6% trước đây.

Cùng với Vietcombank, Agribank và Vietinbank cũng đã thông báo giảm lãi suất nhằm thực hiện nghị quyết số 01 của Chính phủ theo hướng chia sẻ, tháo gỡi khó khăng với các doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.