Vietcombank đặt mục tiêu lãi trước thuế 25.200 tỷ đồng

Trần Anh - 14:04, 11/01/2021

TheLEADERMục tiêu lợi nhuận trước thuế năm nay của Vietcombank tăng 12% so với năm trước, lên mức 25.200 tỷ đồng, đồng thời ngân hàng sẽ kiểm soát chặt tỷ lê nợ xấu dưới 1%.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 2021.

Ông Phạm Quang Dũng, Tổng Giám đốc Vietcombank cho biết trong năm 2020 tổng huy động vốn của ngân hàng đạt 1,08 triệu tỷ đồng, tăng 4,9% so với 2019 trong đó riêng huy động vốn thị trường I đạt 1,05 triệu tỷ đồng, tăng 10,9% so với năm trước và đạt 104,6% kế hoạch năm. Tỷ trọng huy động vốn không kỳ hạn (CASA) đạt bình quân 28,9%.

Tín dụng năm 2020 tăng trưởng 13,95%, với gần 110.000 tỷ đồng cho vay mới trong năm. Con số này cao hơn nhiều so với mức bình quân toàn ngành là hơn 8%, đưa Vietcombank trở thành ngân hàng có quy mô tăng trưởng tín dụng cao nhất hệ thống. Trong đó tín dụng bán lẻ tăng trưởng 20,4%, tỷ trọng tín dụng bán lẻ chiếm 53,5% tổng dư nợ tín dụng (tăng 2,9 điểm % so với 2019).

Tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,61%, thấp nhất trong các tổ chức tín dụng. Dư quỹ dự phòng rủi ro là 19.344 tỷ đồng. Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu nội bảng đạt mức cao nhất hệ thống ngân hàng với gần 380%.

Trong năm qua, Vietcombank đã triển khai đồng bộ và mạnh mẽ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân chịu tác động của dịch COVID-19 và thiên tai thông qua các gói hỗ trợ lãi suất, giảm lãi suất. Tổng dư nợ được hỗ trợ giảm lãi suất cho vay khoảng 441.768 tỷ đồng; Tổng số tiền lãi hỗ trợ khách hàng do giảm lãi suất gần 4.000 tỷ đồng; Dư nợ được cơ cấu lại theo thông tư 01 là 5.156 tỷ đồng.

Sau khi giảm lãi suất và phí giao dịch chia sẻ với khách hàng, tăng cường trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, nâng mức dự phòng bao nợ xấu lên mức kỷ lục, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 22.529 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất đạt 23.068 tỷ đồng, tương đương quy mô như năm 2019.

Thu nhập thuần từ hoạt động phi tín dụng chiếm 49,8% thu nhập từ hoạt động kinh doanh, tăng 10,7 điểm % so với năm 2019. Trong đó thu thuần từ hoạt động kinh doanh vốn và đầu tư chiếm 21,1% thu nhập HĐKD; Thu thuần dịch vụ và thu khác chiếm 28,6% thu nhập HĐKD và tăng 6,0 điểm % so với năm 2019.

Thu nhập từ dịch vụ Bancasurance đạt 1.873 tỷ đồng đóng góp 18,1% trong thu dịch vụ. Thu hồi nợ ngoại bảng đạt 2.418 tỷ đồng, nếu tính cả những khoản sẽ thu đầu năm 2021, số thu nợ ngoại bảng đạt 3.425 tỷ đồng.

Năm 2021, Vietcombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 12% so với năm trước, lên mức 25.200 tỷ đồng; tổng tài sản tăng 6%; huy động vốn từ các tổ chức và cá nhân tăng 8%; tín dụng tăng trưởng 12%; tỷ lệ nợ xấu tiếp tục kiểm soát chặt dưới 1%, biên lợi nhuận (NIM) ở mức 3,1%.