VIOD thúc đẩy thực hành ESG trong hội đồng quản trị

Tùng Anh - 19:07, 25/06/2023

TheLEADERChương trình Chứng nhận thành viên HĐQT trị tích hợp yếu tố quản trị môi trường và xã hội (ESG) là chương trình tích hợp ESG đầu tiên trong chuỗi các chương trình quản trị tiên tiến của Viện HĐQT Thành viên hội đồng quản trị (VIOD) trong năm 2023.

VIOD thúc đẩy thực hành ESG trong hội đồng quản trị
Thực hành ESG được đánh giá là sức sống, tinh thần trách nhiệm trong kinh doanh và là “DNA” của nền kinh tế toàn cầu.

Đây là chương trình huấn luyện vừa được VIOD ra mắt nhằm nâng cao năng lực cho các thành viên hội đồng quản trị và ban điều hành cấp cao. Chương trình cũng cung cấp khung kiến thức về quản trị công ty, quy trình hoạt động của HĐQT và các công cụ hỗ trợ, đặc biệt là nội dung tích hợp các yếu tố quản trị môi trường và xã hội.

Chương trình Chứng nhận thành viên HĐQT tích hợp các yếu tố ESG là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa VIOD với Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC), thành viên của Nhóm Ngân hàng thế giới và sự hỗ trợ kỹ thuật do Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) cung cấp.

Chủ tịch VIOD Hà Thu Thanh nhấn mạnh, sự đồng hành hỗ trợ kỹ thuật từ các bên là yếu tố quan trọng để việc áp dụng các quy tắc quản trị công ty và các nguyên tắc ESG trở thành công cụ quan trọng đối với các doanh nghiệp trong việc thúc đẩy tăng trưởng bền vững và đóng góp vào sự thịnh vượng chung của xã hội.

Kinh tế trưởng của IFC tại Việt Nam Darryl Dong nhấn mạnh tầm quan trọng của các yếu tố ESG trong bối cảnh thực hành quản trị công ty hiện nay.

Theo lãnh đạo IFC, thực hành ESG hoàn toàn không dễ dàng, nhưng đó là sức sống, là tinh thần trách nhiệm trong kinh doanh và là “DNA” của nền kinh tế toàn cầu.

“Vượt lên trên giá trị kinh tế, ESG có thể xem là “đồng tiền toàn cầu hoá”. Thực hành ESG tốt mang lại cho doanh nghiệp danh tiếng, độ nhận biết trên thị trường và giá trị của doanh nghiệp”, ông Darryl Dong nói.

Nhà đầu tư hiện nay đánh giá doanh nghiệp không chỉ về yếu tố tài chính mà còn nhìn nhận cả những yếu tố phi tài chính và sử dụng chỉ tiêu cụ thể trong ESG để quản trị rủi ro, nâng cao vị thế của doanh nghiệp, giảm chi phí, bảo vệ nguồn nhân lực và gắn kết tốt hơn mối quan hệ giữa các bên hữu quan.

Sự kiện ra mắt quy tụ đa dạng những người tham gia từ khu vực tư nhân cũng như các doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà nước, thể hiện cam kết chung nhằm thúc đẩy các thông lệ quản trị công ty tốt tại Việt Nam. Chương trình đào tạo kéo dài ba ngày liên tiếp sẽ bao gồm đào tạo lý thuyết, các cuộc thảo luận tình huống thực tế, các phiên chia sẻ và tương tác toàn diện về việc triển khai thực tế các nguyên tắc ESG trên các lĩnh vực chức năng khác nhau trong các tổ chức.