Xuất nhập khẩu tăng cao giữa làn sóng Covid-19 thứ 4

Nhật Hạ - 20:48, 31/05/2021

TheLEADERHoạt động xuất nhập khẩu 5 tháng đầu năm nay vẫn tăng cao 33,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Hoạt động xuất nhập khẩu tháng 5/2021 bị ảnh hưởng bởi làn sóng Covid-19 thứ 4 bùng phát trở lại khiến hoạt động sản xuất của một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tuy nhiên, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm 2021 ước tính vẫn tăng cao, đạt 262,25 tỷ USD, tăng 33,5% so với cùng kỳ năm trước, theo số liệu mới nhất từ Tổng cục thống kê.

Tốc độ tăng kim ngạch nhập khẩu cao hơn kim ngạch xuất khẩu khiến cán cân thương mại hàng hóa ước tính nhập siêu 369 triệu USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 12,7 tỷ USD, còn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 12,4 tỷ USD.

Xuất khẩu trong 5 tháng qua đạt 130,94 tỷ USD, tăng 30,7% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực kinh tế trong nước tăng 16,6%, chiếm 25% tổng kim ngạch xuất khẩu. Còn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 36,3%, chiếm 75%.

Riêng tháng 5, xuất khẩu đạt 26 tỷ USD, giảm 2,1% so với tháng 4.

Kể từ đầu năm đến nay đã có 22 mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 87,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, 6 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD chủ yếu thuộc về khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Xuất nhập khẩu tăng cao giữa làn sóng Covid-19 thứ 4

Về cơ cấu, nhóm hàng xuất khẩu, nhóm công nghiệp nặng và khoáng sản tăng 33% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 54% tổng kim ngạch. Nhóm công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp tăng 33%. Nhóm nông, lâm sản tăng 13,5%, nhóm thủy sản tăng 12%.

Trong khi đó, nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 131,31 USD, tăng 36,4% so với tháng trước. Khu vực kinh tế trong nước tăng 24,8%, chiếm 34,8% tổng kim ngạch nhập khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 34,2%, chiếm 65,2%.

Riêng tháng 5, nhập khẩu đạt 28 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng 4.

Kể từ đầu năm đến nay có 27 mặt hàng nhập khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 84% tổng kim ngạch nhập khẩu, trong đó có 4 mặt hàng đạt trên 5 tỷ USD.

Xuất nhập khẩu tăng cao giữa làn sóng Covid-19 thứ 4 1

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu, nhóm hàng tư liệu sản xuất tăng 36,8% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 94% tổng kim ngạch nhập khẩu; nhóm hàng tiêu dùng ước tính tăng 29,5% và chiếm 6,2%.

Xét theo quy mô thị trường, xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ 5 tháng qua tăng 49,8% so với cùng kỳ năm trước, đây là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Thị trường Trung Quốc tăng 26%; EU tăng 20,8%; ASEAN tăng 23,7%; Hàn Quốc tăng 17%; Nhật Bản tăng 7,7%.

Ở phía ngược lại, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường Hàn Quốc tăng 20,5%; ASEAN tăng 54,2%; Nhật Bản tăng 15%; EU tăng 16,8%; Hoa Kỳ tăng 6,8%.

Xuất nhập khẩu tăng cao giữa làn sóng Covid-19 thứ 4 2

Trong đó, 5 tháng qua xuất siêu sang EU tăng 24% so với cùng kỳ năm trước; nhập siêu từ Trung Quốc tăng 87,3%; nhập siêu từ Hàn Quốc tăng 23%; nhập siêu từ ASEAN tăng 171,6%.