20 điểm đến bạn chỉ tốn dưới 50 USD một ngày

Hà Vân - 01:23, 06/08/2017

Theo các chuyên gia của trang Budget Your Trip, mức giá trung bình hàng ngày để đi du lịch ở Mỹ là khoảng 225 USD. Nếu bạn thấy mức giá đó cao, thì tin tốt là du lịch ở nhiều nước khác có giá cả phải chăng hơn nhiều.

20 điểm đến bạn chỉ tốn dưới 50 USD một ngày
Ảnh: Internet

Dưới đây là danh sách các điểm đến mà bạn chỉ tốn dưới 50 USD/ngày để ghé thăm.

1. Ma-rốc (Bắc Phi)

Chi phí trung bình hàng ngày: 42 USD

2. Peru (Nam Mỹ)

Chi phí trung bình hàng ngày: 42 USD

3. Việt Nam

Chi phí trung bình hàng ngày: 41 USD

4. Malaysia

Chi phí trung bình hàng ngày: 39 USD

5. Guatemala (Nam Mỹ)

Chi phí trung bình hàng ngày: 38 USD

6. Indonesia

Chi phí trung bình hàng ngày: 38 USD

7. Nicaragua (Trung Mỹ)

Chi phí trung bình hàng ngày: 34 USD

8. Sri Lanka (Nam Á)

Chi phí trung bình hàng ngày: 34 USD

9. Ấn Độ

Chi phí trung bình hàng ngày: 31 USD

10. Serbia

Chi phí trung bình hàng ngày: 28 USD

11. Lào

Chi phí trung bình hàng ngày: 28 USD

12. Nepal (Nam Á)

Chi phí trung bình hàng ngày: 28 USD

13. Bolivia (Nam Mỹ)

Chi phí trung bình hàng ngày: 27 USD

14. Colombia (Nam Mỹ)

Chi phí trung bình hàng ngày: 24 USD

15. Kazakhstan (Trung Á)

Chi phí trung bình hàng ngày: 24 USD

16. Argentina (Nam Mỹ)

Chi phí trung bình hàng ngày: 23 USD

17. Ai Cập (Châu Phi)

Chi phí trung bình hàng ngày: 22 USD

18. Belarus (Đông Âu)

Chi phí trung bình hàng ngày: 21 USD

19. Mongolia (Bắc Á)

Chi phí trung bình hàng ngày: 21 USD

20. Ghana (Châu Phi)

Chi phí trung bình hàng ngày: 9,33 USD