266 doanh nghiệp quy mô trên 100 tỷ đồng giải thể trong năm 2020

Lam Giang - 09:11, 29/12/2020

TheLEADERTrong gần 102 nghìn doanh nghiệp ngừng kinh doanh năm 2020, có 266 doanh nghiệp quy mô trên 100 tỷ đồng đã hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 26%.

Số doanh nghiệp quy mô trên 100 tỷ đồng phá sản tăng mạnh

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, trước ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2020 đã có những kết quả đáng ghi nhận.

Cả nước đã hấp thụ 2.235,6 nghìn tỷ đồng từ tổng số gần 134,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 29,2% về vốn nhưng giảm 2,3% về số doanh nghiệp so với năm ngoái.

Tổng số lao động đăng ký trong các doanh nghiệp này là 1.043 nghìn lao động, giảm 17%.

Do đó, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong năm nay đạt 16,6 tỷ đồng, tăng 32,3%.

Nếu tính cả 3.341,9 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 39,5 nghìn doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế Việt Nam trong năm 2020 là gần 5,58 triệu tỷ đồng, tăng 39%.

Cộng dồn với 44,1 nghìn doanh nghiệp trở lại hoạt động (tăng 11,9% so với năm trước), trung bình mỗi tháng có gần 14,9 nghìn doanh nghiệp tham gia thị trường.

Theo khu vực kinh tế, năm nay có 2,64 nghìn doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 30% so với năm trước; gần 40,3 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 10%; có 92 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, giảm 7,6%.

Trong tất cả các ngành, lĩnh vực hoạt động, ngoài ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản, còn có 4 ngành có số doanh nghiệp thành lập mới tăng gồm ngành sản xuất phân phối điện, nước, gas với 5,79 nghìn doanh nghiệp, tăng 243% so với năm trước; ngành khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác tăng 1,4%; ngành xây dựng tăng 0,4%; ngành khai khoáng tăng 5%.

Các ngành còn lại đều có số doanh nghiệp thành lập mới giảm như bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 44,6 nghìn doanh nghiệp, giảm 3,3% so với năm 2019; công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 2,9%; dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác giảm 18%; kinh doanh bất động sản giảm 16%...

Bên cạnh đó, năm 2020 có 101,7 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 13,9% so với năm trước.

Trong đó, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn năm 2020 đã tăng 62% so với năm trước. Còn số doanh nghiệp chờ giải thể giảm 14%.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 17,5 nghìn, tăng 3,7%, trong đó có 15,4 nghìn doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, tăng 1,3%; còn 266 doanh nghiệp có quy mô trên 100 tỷ đồng, tăng 25,5%.

Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 6,6 nghìn doanh nghiệp; công nghiệp chế biến, chế tạo có 1,9 nghìn doanh nghiệp;

Lĩnh vực xây dựng có 1,5 nghìn doanh nghiệp phá sản; khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác có 1,1 nghìn doanh nghiệp; kinh doanh bất động sản có 978 doanh nghiệp; dịch vụ lưu trú và ăn uống có 987 doanh nghiệp;

Lĩnh vực dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng, các dịch vụ hỗ trợ khác có 945 doanh nghiệp giải thể; vận tải, kho bãi có 698 doanh nghiệp; giáo dục, đào tạo có 636 doanh nghiệp; thông tin truyền thông có 581 doanh nghiệp.

Theo đó, năm 2020, trung bình mỗi tháng có 8,5 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.