5 công ty chứng khoán được chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh

Ngọc Anh - 00:00, 19/07/2017

TheLEADERNgày 19/5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh cho 5 công ty chứng khoán, trong đó có 4 công ty chứng khoán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

5 công ty chứng khoán được chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh

5 công ty chứng khoán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh, bao gồm:

- CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI),

- CTCP Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS),

- CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC),

- CTCP Chứng khoán VNDirect (VNDirect),

- CTCP Chứng khoán MB (MBS).

Các hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh mà 5 công ty trên được phép thực hiện gồm môi giới chứng khoán phái sinh, tự doanh chứng khoán phái sinh và tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.

Trong đó ngoài trừ CTCP Chứng khoán MB, ngày 19/5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho 4 công ty còn lại.

Thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam dự kiến sẽ khai trương và mở cửa hoạt động vào quý II/2017 tới đây, theo thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Các sản phẩm chứng khoán phái sinh bao gồm hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán, hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ.

Theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu VN30-Index (dự kiến sẽ được đưa vào giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh ngay khi mở cửa thị trường) có các nội dung như sau:

Tài sản cơ sở: VN30-Index

Quy mô hợp đồng: 100.000 VND x VN30-Index, trong đó giá trị 100.000 VND được gọi là hệ số nhân (multiplier) của hợp đồng, ký hiệu là m.

Tháng đáo hạn: Tháng hiện tại, tháng kế tiếp, hai tháng cuối 02 quý gần nhất

Phương thức giao dịch: Phương thức khớp lệnh và Phương thức thỏa thuận

Thời gian giao dịch: Mở cửa trước thị trường cơ sở 15 phút, Đóng cửa: kết thúc cùng thị trường cơ sở

Biên độ dao động giá: ±7%

Đơn vị giao dịch: 01 hợp đồng.

Ví dụ về giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30-Index:

Giả sử A và B là người mua và bán trong hợp đồng tương lai VN30-Index kỳ hạn 1 tháng với giá tương lai F1 .

Tại thời điểm tháng 4/2017 (t=1), VN30-Index bằng 666 điểm, S1 = 666. VN30-Index sau 1 tháng (tháng 5) theo cam kết trong hợp đồng bằng 700 điểm, F1 = 700.

(i) Giả sử đến tháng 5, VN30-Index tăng lên 720 điểm. Theo hợp đồng, B cam kết bán chỉ số ở giá F1 = 700 cho A, trong khi có thể bán trên thị trường với giá cao hơn là Sm = 720. A được lợi và B bị thiệt. B phải thanh toán cho A số tiền: V = m*(Sm – F1 ) = 100.000*(720 – 700) = 2.000.000 VND.

(ii) Giả sử đến tháng 5, VN30-Index giảm xuống 650 điểm. Theo hợp đồng, A cam kết mua chỉ số ở giá F1 = 700 từ B, trong khi có thể mua trên thị trường với giá thấp hơn là Sm = 650. B được lợi và A bị thiệt. A phải thanh toán cho B số tiền: V = m*(F1 – Sm) = 100.000*(700 – 650) = 5.000.000 VND.