Analytic
Hotline: 08887 08817

Mô hình EPR hiệu quả cho quản lý chất thải rắn của ngành bao bì

Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) là tập hợp nhiều công cụ chính sách quan trọng hỗ trợ quản lý chất thải rắn một cách hiệu quả, được đưa vào Luật Bảo vệ môi trường 2020. Tuy nhiên, cần có một mô hình phù hợp để thực thi EPR đạt được tối đa kỳ vọng.

Đề xuất giãn thời hạn thực thi trách nhiệm thu gom, tái chế bắt buộc

Nhiều ý kiến đề xuất cần điều chỉnh thời hạn thực thi công cụ mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất để tránh gây áp lực cho doanh nghiệp. đặc biệt là sau cú sốc Covid-19.

Kinh tế tuần hoàn trong Luật Bảo vệ môi trường 2020

Nghị định hướng dẫn thực thi Luật Bảo vệ môi trường 2020 đang được lấy ý kiến rộng rãi các bên liên quan, với nhiều nội dung hướng tới thúc đẩy ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

Dự thảo tỷ lệ tái chế bao bì bắt buộc... thiếu thực tế

"Công thức tính của Bộ Tài nguyên và môi trường là không sát với điều kiện thực tế, hoàn toàn mang tính lý thuyết”, ý kiến của Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam.

PRO Việt Nam: Xây dựng cơ chế EPR hiệu quả, tiến bộ và dễ quản lý

Theo đại diện của Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam), cơ chế thực thi công cụ mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất (EPR) cần tạo động lực huy động sự tham gia của toàn xã hội.

Khi những đối thủ cạnh tranh bắt tay nhau

Các đối thủ cạnh tranh có thể cùng hợp tác để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, hướng đến bảo vệ những giá trị chung và duy trì lợi nhuận lâu dài.

ASEAN chung tay chống rác thải đại dương

Đoàn kết triển khai các biện pháp chống ô nhiễm đại dương là yếu tố cần thiết để xây dựng một cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Đẩy nhanh thực thi thu gom, tái chế bắt buộc: Không đổi môi trường lấy kinh tế

Theo quan điểm của nhiều tổ chức, trong bối cảnh Covid-19, công cụ chính sách mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất càng cần được đẩy nhanh thực thi để bảo vệ chuỗi cung ứng tái chế, đảm bảo tiến độ thực hiện các mục tiêu quốc gia về giảm thiểu rác thải.

Kiểm soát chất lượng tái chế nhựa

Hoạt động tái chế có thể gây hại cho môi trường, làm tổn thương quá trình chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn nếu không kiểm soát được chất lượng.

Số hóa là 'xương sống' cho mô hình kinh tế tuần hoàn

Theo các chuyên gia, đa số các mô hình triển khai, ứng dụng kinh tế tuần hoàn đang được tiến hành riêng lẻ, đòi hỏi phải có một hệ thống số hóa để kết nối thành chỉnh thể thống nhất và hoàn thiện.