Analytic
Hotline: 08887 08817

9 cấp độ phòng chống dịch Covid-19 trong doanh nghiệp

Việc chuẩn bị một kế hoạch để phòng chống dịch Covid-19 cũng như duy trì hoạt động là điều rất quan trọng nhưng nhiều doanh nghiệp còn khá bị động, chưa có kế hoạch cụ thể.