ADB hỗ trợ 4,6 triệu USD giúp Việt Nam thúc đẩy khu vực tư nhân

Hoài An - 10:56, 07/07/2021

TheLEADERKhoản hỗ trợ bao gồm viện trợ không hoàn lại từ Chính phủ Canada và Australia.

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) mới đây đã phê duyệt khoản hỗ trợ kỹ thuật trị giá 4,6 triệu USD để giúp Chính phủ Việt Nam tăng cường các quan hệ đối tác công – tư (PPP), phát triển khu vực tư nhân, và cải cách doanh nghiệp Nhà nước. 

Hỗ trợ kỹ thuật này sẽ cung cấp tư vấn về chính sách, giúp chuẩn bị dự án cơ sở hạ tầng, và tăng cường năng lực thể chế để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Khoản tài trợ bao gồm 2,7 triệu USD viện trợ không hoàn lại từ Chính phủ Canada và 1,9 triệu USD viện trợ không hoàn lại từ Chính phủ Australia, cả hai đều do ADB quản lý.

Ông Donald Lambert, chuyên gia chính về phát triển khu vực tư nhân của ADB, đánh giá Việt Nam đã đạt được thành tựu phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng trong ba thập niên vừa qua với việc duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức cao nhờ những cải cách thể chế.

Để đạt được các mục tiêu của Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 2021 – 2030, duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức 6 – 7% và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, Việt Nam sẽ cần đẩy mạnh hơn nữa cải cách kinh tế, mở rộng vai trò của khu vực tư nhân trong việc thúc đẩy sự phát triển của quốc gia.

Trong giai đoạn 2011 – 2020, Việt Nam đã đầu tư khoảng 117 tỉ USD vào cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng của Việt Nam vẫn tụt hậu so với các nước khác trong khu vực.

ADB nhận định Việt Nam sẽ cần huy động khoảng 237 tỉ USD trong giai đoạn từ năm 2021 tới năm 2030 để bù đắp sự thiếu hụt về cơ sở hạ tầng, nhiều hơn 49 tỉ USD so với quỹ đạo chi tiêu trước đây.

Nhận thấy tiềm năng của khu vực tư nhân trong việc đáp ứng nhu cầu cơ sở hạ tầng còn thiếu hụt, Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 2021 – 2030 của Việt Nam đã ưu tiên gỡ bỏ những rào cản để mở cửa cho cạnh tranh, và xây dựng một môi trường hỗ trợ nhằm tăng cường sự đóng góp của khu vực tư nhân vào nền kinh tế, gồm cả vai trò lớn hơn trong phát triển cơ sở hạ tầng.

Hỗ trợ kỹ thuật mới của ADB sẽ giúp tư vấn chính sách về PPP và phát triển khu vực tư nhân, thí điểm những dự án áp dụng các nguyên tắc G20 về đầu tư cơ sở hạ tầng chất lượng, tăng cường năng lực thể chế về PPP và phát triển khu vực tư nhân.