Bắt đầu tiếp nhận đề nghị công bố đơn vị tái chế

Phạm Sơn - 16:27, 11/04/2023

TheLEADERThứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Võ Tuấn Nhân vừa ký thông bố số 185/TB-BTNMT về việc tiếp nhận đề nghị công bố của các tổ chức, đơn vị tái chế và tổ chức, đơn vị được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì.

Bắt đầu tiếp nhận đề nghị công bố đơn vị tái chế
Các sản phẩm phải chịu trách nhiệm thu gom, tái chế bắt buộc. Nguồn: Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và môi trường.

Theo đó, các đơn vị có nhu cầu thực hiện hoạt động tái chế hoặc nhận ủy quyền để tổ chức tái chế, bao bì sẽ gửi đề nghị về Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và môi trường trước ngày 25/4/2023 để được xem xét và công bố.

Sau khi danh sách các đơn vị tái chế và đơn vị ủy quyền tái chế được công bố, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm như bao bì, pin, ắc quy, săm lốp xe… (những sản phẩm phải chịu trách nhiệm thu gom, tái chế bắt buộc theo công cụ trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất – EPR) có thể lựa chọn thuê các đơn vị trong danh sách để thực thi trách nhiệm EPR. 

Các đơn vị tái chế được thuê phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Đối với các đơn vị ủy quyền tổ chức tái chế, phải có tư cách pháp nhân và được thành lập theo quy định của pháp luật; không trực tiếp tái chế hoặc có quan hệ sở hữu bất kỳ đơn vị tái chế nào liên quan đến phạm vi được ủy quyền và được ít nhất 3 nhà sản xuất, nhập khẩu đồng ý ủy quyền tổ chức tái chế.

Trong trường hợp nhà sản xuất, nhập khẩu không thuê đơn vị tái chế và không ủy quyền đơn vị tổ chức tái chế, có thể lựa chọn tự tổ chức thu gom, tái chế hoặc đóng phí vào Quỹ Bảo vệ môi trường.

Trách nhiệm thu gom, tái chế bắt buộc là một phần của công cụ EPR, được quy định tại điều 54 Luật Bảo vệ môi trường 2020, chính thức được áp dụng kể từ năm 2024 với các nhóm hàng hóa bao gồm bao bì; pin, ắc quy; dầu, nhớt; săm, lốp xe. 2 nhóm sản phẩm là điện, điện tử và phương tiện giao thông sẽ phải thực thi EPR kể từ năm 2025 và 2027.

EPR được kỳ vọng sẽ tạo ra cơ chế thị trường thúc đẩy hoạt động thu gom, tái chế và xử lý chất thải đúng cách, trở thành động lực khuyến khích doanh nghiệp thay đổi thiết kế sản phẩm, bao bì theo hướng thân thiện với môi trường, thuận tiện cho thu gom, tái chế, đồng thời tạo ra dòng tiền hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị có giải pháp, sáng kiến thu gom, tái chế, xử lý chất thải tiên tiến và hiệu quả.