BIDV huy động 20.000 tỷ đồng bằng trái phiếu

Minh An - 00:00, 19/07/2017

TheLEADERSau nhiều năm, BIDV vẫn chưa tìm kiếm được đối tác chiến lược nước ngoài để tăng vốn chủ sở hữu.

BIDV huy động 20.000 tỷ đồng bằng trái phiếu

Đầu tuần này, BIDV đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho phát hành 20.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2017.

Đối tượng mua trái phiếu của BIDV là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài. Nhưng các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty con của tổ chức tín dụng không được mua trên thị trường sơ cấp.

Phương án phát hành chi tiết không được công bố, nhưng văn bản của NHNN nêu rõ BIDV được tự quyết định lãi suất phù hợp với thị trường và quy định hiện hành.

Từ cuối năm 2015, BIDV đã có 19.690 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn và ngân hàng không thể phát hành thêm trái phiếu do hết dư địa. Do đó phương án phát hành mới được phê duyệt của BIDV có thể sẽ bao gồm việc ngân hàng phải mua lại các trái phiếu đã phát hành trong các năm trước.

Mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao đang khiến các ngân hàng Việt Nam đối mặt với nhu cầu vốn lớn như một đánh giá của Moody's mới đây. Năm 2016, BIDV dự kiến tăng trưởng tín dụng 16%.

Hồi đầu tháng 4, NHNN cũng cho phép Vietcombank được phát hành 8.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2017. Ngân hàng này cũng đặt mục tiêu tăng trưởng 15% dư nợ tín dụng năm nay.