Bộ Công thương tiến hành thanh tra 3 dự án yếu kém

An Nhiên - 04:36, 22/09/2017

TheLEADERThực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ban hành các Quyết định thanh tra tại 3 dự án yếu kém của ngành.

Bộ Công thương tiến hành thanh tra 3 dự án yếu kém
Dự án Nhà máy đóng tàu Dung Quất.

Thông tin từ Thanh tra Bộ Công thương cho biết, bộ tiến hành thanh tra toàn diện 4 dự án yếu kém, thua lỗ thuộc ngành công thương gồm: Nhà máy sản xuất phân bón DAP 2 Lào Cai; nhà máy sản xuất phân bón DAP 1 - Hải Phòng; nhà máy Bột giấy Phương Nam; dự án nhà máy đóng tàu Dung Quất.

Bộ trưởng Bộ Công thương đã ban hành các Quyết định thanh tra tại 3 dự án là: Nhà máy sản xuất phân bón DAP 2 Lào Cai; Nhà máy Bột giấy Phương Nam; Dự án Nhà máy đóng tàu Dung Quất. 

Thực hiện quy định của Luật Thanh tra năm 2010, Bộ Công thương đã tiến hành công bố các Quyết định thanh tra tại các dự án trên và tiến hành thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra và sẽ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo thời hạn quy định.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành thanh tra và có kết luận thanh tra một số dự án yếu kém, thua lỗ ngành công thương tại một số dự án nhiên liệu sinh học, xơ sợi Đình Vũ thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. 

Năm 2016, Bộ Công thương đã tiến hành thanh tra và có Kết luận thanh tra đối với dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.